TOÁN LỚP 3 TRANG 83

  -  

Tính nhẩm. Mỗi chúng ta cần trải qua cây ước nào để lấy được giỏ táo apple thích hợp? Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm cho được của Rô-bốt vội 3 lần của Mai


Bài 1

Tính nhẩm.

Bạn đang xem: Toán lớp 3 trang 83

*

Phương pháp giải:

Tính nhẩm tác dụng các phép tính theo mẫu:

1 chục x 7 = 7 chục

Viết 10 x 7 = 70

6 chục : 2 = 3 chục

Viết 60: 2 = 30

Lời giải đưa ra tiết:

a) 10 x 7 = 70 trăng tròn x 4 = 80

40 x 2 = 80 30 x 3 = 90

b) 60 : 2 = 30 90 : 3 = 30

70 : 7 = 10 40 : 2 = 20


Mỗi bạn cần trải qua cây ước nào để đưa được giỏ apple thích hợp?

*

Phương pháp giải:

Với mỗi số trên cái bảng em tính nhẩm phép tính chia cho 2 (giảm 2 lần) hoặc nhân cùng với 3 (gấp 3 lần) để tìm kiếm được giỏ táo bị cắn dở thích hợp.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) 32 : 2 = 16

Vậy các bạn Việt cần đi qua cây mong A để mang giỏ táo số 16.

+) 24 : 2 = 12

Vậy các bạn Mai cần trải qua cây cầu A để đưa giỏ táo apple số 12.

+ 27 x 3 = 81

Vậy các bạn Nam cần trải qua cây ước B để mang giỏ táo khuyết ghi số 81.


Mai có tác dụng được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt cấp 3 lần của Mai. Hỏi Rô-bốt làm được từng nào tấm thiệp?

Phương pháp giải:

Số tấm thiệp Rô-bốt làm được = Số tấm thiệp Mai làm cho được x 3

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Bài giải

Rô-bốt có tác dụng được số tấm thiệp là

27 x 3 = 81 (tấm thiệp)

Đáp số: 81 tấm thiệp


Buổi sáng cửa hàng bán được 30 kilogam gạo. Số gạo buổi chiều bán tốt bằng số gạo buổi sáng sụt giảm 2 lần. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam gạo buổi chiều bán được = Số ki-lô-gam gạo buổi sáng bán được : 2

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

*

 

Bài giải

Buổi chiều siêu thị đó bán được số ki-lô-gam gạo là

30 : 2 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg gạo


 Bài 1

Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

*

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi chia theo thứ tự từ trái sang trọng phải.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập

Lời giải đưa ra tiết:

*


Số?

*

Phương pháp giải:

Muốn gấp một vài lên một số trong những lần, ta lấy số đó nhân cùng với số lần.

Muốn giảm một vài đi một vài lần, ta đem số đó phân tách cho số lần.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Rô-bốt dùng 35 m vải nhằm may quần áo công nhân. Mỗi bộ áo quần công nhân hết 3 m vải. Hỏi Rô-bốt rất có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ áo xống công nhân và còn thừa mấy mét vải ?

Phương pháp giải:

Thực hiện tại phép phân chia 35 : 3 nhằm tìm số bộ quần áo hiện đang có thể may nhiều nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm 35 : 3 = 11 (dư 2)

Vậy Rô-bốt may được rất nhiều nhất 11 bộ áo quần và còn vượt 2 mét vải.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Mới Năm 2021

Đáp số: 11 bộ quần áo

2 mét vải


Trong ngày hội trồng cây, Việt trồng được 5 cây. Số cây Rô-bốt trồng được vội vàng 3 lần số lượng km của Việt. Hỏi cả đôi bạn trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Số cây Rô-bốt trồng được = số kilomet Việt trồng được x 3

Số cây cả cặp đôi bạn trẻ trồng được = số cây Việt trồng được + số km Rô-bốt trồng được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

*

Bài giải

Số cây Rô-bốt trồng được là

5 x 3 = 15 (cây)

Số cây cả đôi bạn trẻ trồng được là

5 + 15 = đôi mươi (cây)

Đáp số: đôi mươi cây


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp thuocmaxman.vn


Cảm ơn các bạn đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.