Toán Lớp 4 Trang 176

     

- Tìm giá trị của một phần bằng giải pháp lấy tổng hai số phân tách cho toàn bô phần bởi nhau.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 176

- tìm kiếm số bé nhỏ (lấy giá bán trị một phần nhân cùng với số phần của số bé).

- tìm số bự (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Cột trang bị hai: 

Coi số nhỏ bé gồm (1) phần thì số lớn có (6) phần như thế.

Tổng số phần đều bằng nhau là:

(1 + 6 = 7) (phần)

Số bé là:

(91 : 7 imes 1 = 13)

Số phệ là:

(91-13=78) 

+) Cột thiết bị ba:

Coi số nhỏ xíu gồm (2) phần cân nhau thì số lớn tất cả (3) phần như thế.

Tổng số phần cân nhau là:

( 2+ 3=5) (phần)

Số bé xíu là:

(170:5 imes 2 = 68)

Số mập là:

( 170-68 =102 ) 

+) Cột sản phẩm tư:

Coi số bé nhỏ gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn gồm (5) phần như thế.

Tổng số phần cân nhau là: 

( 3+5=8 ) (phần)

Số nhỏ nhắn là:

(216: 8 imes 3 = 81)

Số khủng là:

( 216- 81= 135) 

 Vậy ta có bảng hiệu quả như sau :

Tổng hai số

(91)

(170)

(216)

Tỉ số của hai số

 $$1 over 6$$

 $$2 over 3$$

$$3 over 5$$

Số bé

 (13)

 (68)

 (81)

Số lớn

( 78)

 (102)

(135)


bài bác 2


Video lí giải giải


Viết số tương thích vào ô trống:

Hiệu hai số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhị số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 

 

 

Số lớn

 

 

 

Phương pháp giải:

1. Kiếm tìm hiệu số phần bởi nhau.

2. Tìm cực hiếm của một phần bằng giải pháp lấy hiệu nhị số phân tách cho hiệu số phần bằng nhau.

3. Tra cứu số bé nhỏ (lấy giá trị 1 phần nhân cùng với số phần của số bé).

4. Tìm kiếm số béo (lấy số bé cộng với hiệu của nhị số ...).

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Cột sản phẩm công nghệ hai:

Coi số bé bỏng gồm (1) phần thì số lớn tất cả (5) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(5 - 1 = 4) (phần)

Số nhỏ xíu là:

(72 : 4 imes 1 = 18)

Số phệ là:

(18 + 72 = 90)

+) Cột sản phẩm ba:

Coi số bé gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn gồm (4) phần như thế.

Hiệu số phần đều nhau là:

(4 - 3 = 1) (phần)

Số nhỏ bé là:

(63 : 1 imes 3 = 189)

Số béo là:

(189 + 63 = 252)

+) Cột thiết bị tư:

Coi số bé nhỏ gồm (3) phần đều bằng nhau thì số lớn gồm (7) phần như thế.

Hiệu số phần bằng nhau là:

(7 - 4 = 3) (phần)

Số bé là:

(105 : 3 imes 4 = 140)

Số mập là:

(140 + 105 = 245)

Ta gồm bảng công dụng như sau: 

Hiệu nhị số

(72)

(63)

(105)

Tỉ số của nhì số

 $$1 over 5$$

 $$3 over 4$$

 $$4 over 7$$

Số bé

 (18)

 (189)

 (140)

Số lớn

( 90)

( 252)

(245)


bài bác 3


Video khuyên bảo giải


Hai kho cất (1350) tấn thóc. Tìm kiếm số thóc của từng kho, hiểu được số thóc của kho trước tiên bằng (dfrac45) số thóc của kho thiết bị hai.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tra cứu tổng số phần bởi nhau.

Xem thêm: Khẩu Trang N95 Giá Bao Nhiêu 1 Hộp, Khẩu Trang N95 Giá Tốt Tháng 4, 2022

3. Tìm giá trị của một trong những phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá chỉ trị 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số béo (lấy tổng nhị số trừ đi số bé, …).

Lời giải đưa ra tiết:

Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều nhau là:

(4 + 5 = 9) (phần)

Số thóc của kho trước tiên là:

(1350 : 9 imes 4 = 600) (tấn)

Số thóc của kho vật dụng hai là:

(1350 - 600 = 750) (tấn)

Đáp số: Kho sản phẩm nhất: (600) tấn thóc;

Kho vật dụng hai: (750) tấn thóc.


bài bác 4


Video trả lời giải


Một shop bán được (56) hộp kẹo cùng hộp bánh, trong số ấy số vỏ hộp kẹo bằng (dfrac34) số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp mỗi nhiều loại ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm kiếm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm quý hiếm của 1 phần bằng phương pháp lấy tổng hai số phân chia cho tổng số phần bởi nhau.

4. Search số nhỏ nhắn (lấy giá trị 1 phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm kiếm số to (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta tất cả sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần cân nhau là:

( 3 + 4 = 7) (phần)

Số hộp kẹo là:

(56 : 7 imes 3 = 24) (hộp)

Số vỏ hộp bánh là:

(56 - 24 = 32) (hộp)

Đáp số: Kẹo: (24 ) hộp;

Bánh: (32) hộp.


bài 5


Video khuyên bảo giải


Mẹ hơn con (27) tuổi. Sau (3) năm nữa tuổi người mẹ sẽ vội vàng (4) lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi tuổi nhỏ sau (3) năm nữa (vai trò là số bé) có (1) phần thì tuổi mẹ sau (3) năm nữa (vai trò là số lớn) gồm (4) phần như thế.

2. Tìm kiếm hiệu số phần bởi nhau.

3. Tìm giá trị của một trong những phần bằng giải pháp lấy hiệu nhị số phân tách cho hiệu số phần bởi nhau.

4. Search số bé và số lớn

5. Kiếm tìm số tuổi hiện nay ta lấy số tuổi sau (3) năm nữa trừ đi (3) tuổi.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Gia Đình Văn Hóa 2016, Mẫu Giấy Chứng Nhận Gia Đình Văn Hóa

Lời giải đưa ra tiết:

Hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian. Bà bầu hơn con (27) tuổi thì sau (3) năm nữa mẹ hơn con (27) tuổi.