TOÁN LỚP 4 TRANG 64

     
- Chọn bài -Nhân với số tất cả một chữ sốTính hóa học giao hoán của phép nhânNhân cùng với 10, 100, 1000,...Chia đến 10, 100, 1000,...Tính chất phối kết hợp của phép nhânNhân cùng với số tất cả tận thuộc là chữ số 0Đề -xi-mét vuôngMét vuông trang 64Nhân một vài tự nhiên với một tổngNhân một số trong những với một hiệuLuyện tập trang 68Nhân với số tất cả hai chữ sốLuyện tập trang 69Giới thiệu nhân nhẩm số gồm hai chữ số với 11Nhân với số có cha chữ sốNhân cùng với số có cha chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 74Luyện tập tầm thường trang 75

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: tại đây

Xem toàn thể tài liệu Lớp 4: trên đây

Sách giải toán 4 mét vuông trang 44 giúp cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 4 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Bài 1 (trang 65 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980m2
8600dm2
Hai mươi tám ngàn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông

Lời giải:

ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990m2
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông2005m2
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông1980m2
Tám ngàn sáu trăm đề-xi-mét vuông8600dm2
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng-ti-mét vuông28911cm2
Bài 2 (trang 65 SGK Toán 4): Viết số thích hợp vào nơi chấm:

1m2 = ….dm2

400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2

2110 m22= …dm2

1m2 = …cm2

15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2

1dm22cm2 = …cm2

Lời giải:

1m2 = 100 dm2

400 dm2 = 4 m2

100dm2 = 1 m2

2110 m2 = 211000 dm2

1m2 = 10000 cm2

15m2 = 150 000cm2

10 000 cm2 = 1 m2

1dm22cm2 = 1002 cm2

Bài 3 (trang 65 SGK Toán 4): Để lát nền một căn phòng, người ta đã áp dụng hết 200 viên gạch hình vuông vắn có cạnh 30cm. Hỏi căn hộ đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch xi măng không đáng kể?

Lời giải:


diện tích của một viên gạch men lát nền là:

30 x 30 = 900 (cm2)

diện tích s căn phòng là:

900 x 200 = 180000 (cm2) = 18 m2

Đáp số 18m2

30 x 30 = 900 (cm2)

900 x 200 = 180 000 (cm2) hay 18 m2

Bài 4 (trang 65 SGK Toán 4): Tính diện tích của miếng bìa có các size theo hình vẽ bên dưới đây:

*