Hướng Dẫn Giải Bài Tập Sgk Toán Lớp 5 Trang 142, 143: Thời Gian

     

Viết số phù hợp vào ô trống: a) trên quãng mặt đường 23,1km, một tín đồ đi xe đạp điện với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của bạn đó.b) trên quãng mặt đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10 km/giờ. Tính thời hạn chạy của fan đó.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập sgk toán lớp 5 trang 142, 143: thời gian


Viết số phù hợp vào ô trống: 

 

*

Phương pháp giải:

Muốn tính thời hạn ta mang quãng đường phân chia cho vận tốc.

(t = s : v)

Lời giải đưa ra tiết:

*


a) trên quãng đường 23,1km, một fan đi xe đạp điện với tốc độ 13,2 km/giờ. Tính thời hạn đi của người đó.

b) bên trên quãng mặt đường 2,5km, một tín đồ chạy với tốc độ 10 km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

Phương pháp giải:

Muốn tính thời gian ta lấy quãng đường phân tách cho vận tốc.

(t = s : v)

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

a) Quãng đường: 23,1km

Vận tốc: 13,2 km/giờ

Thời gian: ...?

b) Quãng con đường 2,5km

gia tốc 10 km/giờ

Thời gian: ...?

Bài giải

a) thời gian đi của người đi xe đạp điện là: 

(23,1 : 13,2 = 1,75) (giờ)

(1,75) giờ (= 1) giờ (45) phút

b) thời hạn chạy của fan đó là: 

(2,5 : 10 = 0,25) (giờ)

(0,25) giờ (= 15) phút

Đáp số: a) (1) giờ đồng hồ (45) phút;

b) (15) phút.


bài 3


Video giải đáp giải


Một máy bay bay với gia tốc 860 km/giờ được quãng con đường 2150km. Hỏi máy cất cánh đến nơi lúc mấy giờ, nếu như nó khởi thủy lúc 8 giờ đồng hồ 45 phút ?

Phương pháp giải:

- Tìm thời hạn bay ta mang quãng đường phân tách cho vận tốc.

- thời gian đến = thời gian khởi hành + thời hạn bay.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng đường: 2150km

Vận tốc: 860 km/giờ

Khởi hành: 8 giờ 45 phút

Đến nơi: ...giờ ...phút?

Bài giải

Thời gian máy cất cánh bay hết quãng con đường đó là:

2150 : 860 = 2,5 (giờ) 

Đổi 2,5 tiếng = 2 tiếng đồng hồ 30 phút.

Máy cất cánh đến vị trí lúc:

8 giờ 45 phút + 2 tiếng 30 phút = 10 giờ đồng hồ 75 phút

10 tiếng 75 phút = 11 giờ 15 phút (vì 75 phút = 1 tiếng 15 phút)

Đáp số: 11 tiếng 15 phút.


Lý thuyết

a) vấn đề 1: Một ô tô đi được quãng mặt đường (170km) với vận tốc (42,5km/)giờ. Tính thời hạn ô đánh đi quãng mặt đường đó.

Bài giải:

Thời gian xe hơi đi là:

(170 : 42,5 = 4) (giờ)

Đáp số: (4) giờ.

Xem thêm: Phương Trình Quy Về Phương Trình Bậc Nhất Bậc Hai Lớp 10, Please Wait

Nhận xét : Để tính thời hạn đi của xe hơi ta đem quãng lối đi được chia cho quãng đường ô tô đi được vào (1) giờ đồng hồ hay vận tốc của ô tô.

Muốn tính thời gian ta đem quãng đường phân tách cho vận tốc.

Ta có: (t = s : v)

- một số công thức đề xuất nhớ:


+) thời hạn đi = thời gian đến – thời hạn khởi hành – thời hạn nghỉ (nếu có).

+) thời gian đến = thời hạn khởi hành + thời hạn đi + thời gian nghỉ (nếu có).

+) thời gian khởi hành = thời gian đến – thời hạn đi – thời hạn nghỉ (nếu có).


b) vấn đề 2 : Một ca nô đi với gia tốc 36km/giờ trên quãng mặt đường sông dài 42km. Tính thời hạn đi của ca nô bên trên quãng mặt đường đó.

Bài giải:

Thời gian đi của ca nô là:

 (42:36=dfrac76) (giờ)

(dfrac76) giờ đồng hồ (= 1dfrac16) giờ (= 1) giờ (10) phút.

Đáp số: ( 1) giờ (10) phút.

c) việc 3: Trên quãng mặt đường dài (2km), một fan chạy với vận tốc (8) m/giây. Hỏi bạn đó chạy quãng mặt đường đó hết bao nhiêu giây?.

Bài giải:

Đổi (2km = 2000m)

Thời gian chạy của bạn đó là:

(2000:8 = 250) (giây)

Đáp số: (250) giây.

Xem thêm: 12 Bài Văn Hãy Nói Về Quê Hương Em Hoặc Nơi Em Đang Ở, Tả Cảnh Quê Hương Nơi Em Đang Sống Năm 2021


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.7 bên trên 93 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thuocmaxman.vn


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện thuocmaxman.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.