Giải Bài 1, 2, 3 Trang 110 Sgk Toán 5

     

Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dmMột loại thùng không nắp ngoài mặt chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta đánh mặt không tính của thùng. Hỏi diện tích s quét sơn là bao nhiêu mét vuông?


Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a) Chiều nhiều năm 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 110 sgk toán 5

b) Chiều dài (dfrac45)m, chiều rộng (dfrac13)m với chiều cao (dfrac14)m.

Phương pháp giải:

- muốn tính diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

- muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích s hai đáy.

Lời giải chi tiết:

a) Đổi 1,5m = 15dm

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

((25 + 15) × 2 × 18 = 1440) (dm2)

Diện tích lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 × 15 = 375) (dm2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1440 + 375 × 2 = 2190) (dm2)

b) diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

( left( dfrac45 + dfrac13 ight) × 2 × dfrac14 = dfrac1730) (m2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là: 

(dfrac45 × dfrac13 = dfrac415) (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

(dfrac1730 + dfrac415 × 2 = dfrac1110) (m2)

Đáp số: a) (1440)dm2 ; (2190)dm2 ; 

b) (dfrac1730)m2; (dfrac1110)m2.


bài xích 2


Video chỉ dẫn giải


Một chiếc thùng ko nắp làm nên chữ nhật có chiều lâu năm (1,5m), chiều rộng lớn (0,6m) và độ cao (8dm). Người ta sơn mặt ko kể của thùng. Hỏi diện tích quét tô là bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp đậy và fan ta chỉ quét mặt quanh đó của thùng nên diện tích phần quét đánh bằng diện tích s xung quanh cùng với diện tích một mặt dưới của thùng.

Lưu ý: ba form size của hình hộp chữ nhật không cùng đơn vị chức năng đo nên trước lúc tính ta cần mang lại cùng một đơn vị đo.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt

Thùng ko nắp bản thiết kế hộp chữ nhật

Chiều dài: 1,5m

Chiều rộng: 0,6m

Chiều cao: 8dm

Diện tích quét sơn mặt ngoài: ....?

Bài giải

Đổi: (8dm = 0,8m).

Diện tích xung quanh của mẫu thùng là:

((1,5 + 0,6) × 2 × 0,8 = 3,36; (m^2))

Diện tích mặt dưới của loại thùng là:

(1,5 × 0,6 = 0,9;(m^2)) 

Diện tích quét đánh là:

(3,36 + 0,9 = 4,26; (m^2))

Đáp số: (4,26m^2).


bài bác 3


Video chỉ dẫn giải


Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Xem thêm: Thịt Heo Xay Bao Nhiêu 1Kg )

 

*

a) diện tích s toàn phần của nhì hình vỏ hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của nhì hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) diện tích xung quanh của nhị hình vỏ hộp chữ nhật không bởi nhau.

Phương pháp giải:

Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh hiệu quả với nhau.

- ý muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- mong mỏi tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết:

+) Hình mặt trái: 

Diện tích bao bọc hình vỏ hộp chữ nhật là:

(2,5 + 1,5) × 2 × 1,2 = 9,6 (dm2)

Diện tích đáy hình vỏ hộp chữ nhật là:

2,5 × 1,5 = 3,75 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

9,6 + 3,75 × 2 = 17,1 (dm2)

+) Hình bên phải

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

(1,5 + 1,2) × 2 × 2,5 = 13,5 (dm2)

Diện tích lòng hình hộp chữ nhật là:

1,5 × 1,2 = 1,8 (dm2)

Diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật là:

13,5 + 1,8 × 2 = 17,1 (dm2)

Ta có: 9,6dm2 2, suy ra diện tích xung xung quanh của nhì hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

17,1dm2 = 17,1dm2, suy ra diện tích s toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

Xem thêm: Goodnight And Good Morning, Calling It A Night, See You In The Morning

Vậy ta có tác dụng như sau: 

a) Đ b) S c) S d) Đ

Chú ý: nhị hình vỏ hộp chữ nhật đã đến có một hình đặt nằm, một hình đặt đứng nhưng mà hai hình vỏ hộp chữ nhật đó đều phải có ba form size là 2,5dm; 1,5dm; với 1,2dm nên có diện tích s toàn phần đều bằng nhau nhưng diện tích xung quanh không giống nhau.