GIẢI TOÁN LỚP 5 TRANG 164, 165 SGK: LUYỆN TẬP PHÉP CHIA

     

a) \(\dfrac{12}{17}:6\) ; \(16:\dfrac{8}{11}\) ; \(9: \dfrac{3}{5}\times\dfrac{4}{15}\) ;

b) \(72 :45\) \(281,6 : 8\) \(300,72 : 53,7\)

\(15 : 50\) \(912,8 : 28\) \(0,162 : 0,36\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 164, 165 sgk: luyện tập phép chia

- Muốn chia hai phân số ta lấy thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

- Áp dụng các quy tắc đã học về phép chia số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{12}{17} : 6 = \dfrac{12}{17} \times \dfrac{1}{6} = \dfrac{12}{17 \times 6} \)\(= \dfrac{6 \times 2}{17 \times 6} =\dfrac{2}{17}\)

\(16 : \dfrac{8}{11} = 16 \times \dfrac{11}{8} = \dfrac{16\times 11}{8} \)

\(= \dfrac{8 \times 2\times 11}{8} = 22\) 

\(\eqalign{ & 9:{3 \over 5} \times {4 \over {15}} = 9 \times {5 \over 3} \times {4 \over {15}} \cr & = {{9 \times 5 \times 4} \over {3 \times 15}} = {{3 \times 3 \times 5 \times 4} \over {3 \times 3 \times 5}} = 4 \cr} \)

*


Bài 2


Video hướng dẫn giải


Tính nhẩm: 

a) \(3,5 : 0,1\) \( 8,4 : 0,01\) \(9,4 : 0,1\)

\(7,2 : 0,01\) \(6,2 :0,1\) \(5,5 : 0,01\)

b) \(12 : 0,5\) \(20 : 0,25\) \(\dfrac{3}{7} : 0,5\)

\(11 : 0,25\) \(24 : 0,5 \) \(15 : 0,25\)

Phương pháp giải:

- Muốn chia một số thập phân cho \(0,1,; 0,01; 0,001; ...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, ... chữ số

- Muốn chia một số cho \(0,5\) ta chỉ việc nhân số đó với \(2\).

- Muốn chia một số cho \(0,25\) ta chỉ việc nhân số đó với \(4\).

Xem thêm: Thời Hạn Bảo Quản Cá Để Ngăn Đá Được Bao Lâu, Cá Để Tủ Đông Được Bao Lâu

Lời giải chi tiết:

a) \(3,5 : 0,1 = 3,5 × 10 = 35\)

\(8,4 : 0,01 = 8,4 × 100 = 840\)

\(9,4 : 0,1 = 9,4 × 10 = 94\)

\(7,2 : 0,01 = 7,2 × 100 = 720\)

\(6,2 : 0,1 = 6,2 × 10 = 62\)

\(5,5 : 0,01 = 5,5 × 100 = 550\)

b) \(12 : 0,5 = 12 × 2 = 24\)

\(\dfrac{3}{7} : 0,5 = \dfrac{3}{7} × 2 = \dfrac{6}{7}\)

\(24 : 0,5 = 24 × 2 = 48\)

\(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)

\(20 : 0,25 = 20 × 4 =80\)

\(15 : 0,25 = 15 × 4 = 60.\)


Bài 3


Video hướng dẫn giải


Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

a) \(3 : 4 ;\) b) \(7 : 5 ;\)

c) \(1 : 2 ;\) d) \(7 : 4 .\)

Mẫu: a) \(3 : 4 = \dfrac{3}{4} = 0,75.\)

Phương pháp giải:

Làm tương tự ví dụ mẫu, viết phép chia dưới dạng phân số rồi viết dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

b) \(7 : 5 = \dfrac{7}{5} = 1,4;\)

c) \(1 : 2 = \dfrac{1}{2} = 0,5;\)

d) \(7 : 4 = \dfrac{7}{4} = 1,75.\)


Bài 4


Video hướng dẫn giải


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp ?

A. 150% B. 60% C. 66% D. 40%

Phương pháp giải:

- Tính số học sinh cả lớp.

- Để tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh của cả lớp nên ta sẽ tìm thương giữa số học sinh nam và số học sinh của cả lớp, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Lớp học có tất cả số học sinh là:

18 + 12 = 30 (học sinh)

Số học sinh nam chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

12 : 30 = 0,4 = 40%

Chọn đáp án D.

Xem thêm: Mỗi Mùa Xuân Sang Mẹ Tôi - Lời Bài Hát Mừng Tuổi Mẹ (Trần Long Ẩn)


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 111 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp thuocmaxman.vn


Gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng thuocmaxman.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


Gửi Hủy bỏ

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thuocmaxman.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.