GIẢI BÀI TẬP TOÁN 5 BÀI LUYỆN TẬP TRANG 79

     
- Chọn bài bác -Chia một vài thập phân với một vài tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một số thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một số tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phânLuyện tập trang 68Chia một số tự nhiên cho một trong những thập phânLuyện tập trang 70Chia một số trong những thập phân cho một số thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập chung trang 72Luyện tập bình thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập phổ biến trang 79Luyện tập phổ biến trang 80Giới thiệu máy tính xách tay bỏ túiSử dụng máy vi tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 5: tại đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: tại đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 79 giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và phải chăng và đúng theo logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : cuối năm 2000 số lượng dân sinh của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường sẽ là 15 875 người.

a) Hỏi từ thời điểm cuối năm 2000 đến cuối năm 2001 số dân của phường đó tạo thêm bao nhiêu phần trăm?

b) nếu từ thời điểm cuối năm 2001 cho năm 2002 số dân của phường kia cũng tạo thêm bấy nhiêu tỷ lệ thì cuối năm 2002 số dân của phường kia là từng nào người?

Lời giải:

a) so với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 fan là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng và số tiền đó bởi 7% số tiền vứt ra. Để tính số vốn của người đó, ta buộc phải tính: