Giải bài 1, 2, 3 trang 88 sgk toán 5

     
- Chọn bài bác -Hình tam giácDiện tích hình tam giácLuyện tập trang 88Luyện tập thông thường trang 89Hình thangDiện tích hình thangLuyện tập trang 94Luyện tập chung trang 95Hình tròn. Đường trònChu vi hình trònLuyện tập trang 99Diện tích hình trònLuyện tập trang 100Luyện tập chung trang 100Giới thiệu biểu vật hình quạtLuyện tập về tính chất diện tíchLuyện tập về tính diện tích (tiếp theo)Luyện tập bình thường trang 106Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phươngDiện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtLuyện tập trang 110Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phươngLuyện tập trang 112Luyện tập phổ biến trang 113Thể tích của một hìnhXăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khốiMét khốiLuyện tập trang 119Thể tích hình vỏ hộp chữ nhậtThể tích hình lập phươngLuyện tập tầm thường trang 123Luyện tập chung trang 124Giới thiệu hình trụ. Ra mắt hình cầuLuyện tập thông thường trang 127Luyện tập thông thường trang 128

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 rèn luyện trang 88 giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 5 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phải chăng và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập: Tính diện tích tam giác gồm độ dài đáy là a và độ cao là h:

a) a= 30,5dm cùng h = 12dm

b) a = 16dm với h = 5,3 m.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 88 sgk toán 5

Lời giải:

a, diện tích hình tam giác là:

*
= 183 (dm2)

b, Đổi 5,3 m = 53 dm.

Diện tích hình tam giác là:

*

Bài 2 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập: Hãy đã cho thấy đáy và con đường cao khớp ứng của từng hình tam giác vuông bên dưới đây:

Lời giải:

a) vào tam giác ABC:

– Coi AC là đáy thì AB là mặt đường cao.

– Coi AB là lòng thì AC là con đường cao.

*

b) trong tam giác DEG:

– Coi DE là lòng thì GD là con đường cao.

– Coi DG là đáy thì ED là đường cao.


*

Bài 3 (trang 88 SGK Toán 5) Luyện tập:

a) Tính diện tích s hình tam giác vuông ABC.

Xem thêm: Phim Kamen Rider Ex

b)Tính diện tích s hình tam giác vuông DEG.

Lời giải:

a, diện tích s tam giác vuông ABC là:

S =

*
= 6 (cm2)

b, diện tích s tam giác vuông DEG là:


S =

*
= 7,5 (cm2)

Ghi nhớ: mong tính diện tích s tam giác vuông, ta rước tích độ dài cạnh góc vuông phân chia cho 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

Bài 4 (trang 89 SGK Toán 5) rèn luyện :

a) đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD rồi tính diện tích hình tam giác ABC.


*

b)đo độ dài những cạnh của hình chữ nhật MNPQ và độ nhiều năm cạnh ME

*

tính:

– Tổng diện tích hình tam giác MQE cùng hình tam giác NEP.

Xem thêm: Thương Cha Ơi Cha Đã Già Rồi Đúng Không, Cha Ơi Cha Đã Già Rồi

– diện tích s hình tam giác EPQ.

Lời giải:

a, sau khi đo ta có: AB = 4cm, BC = 3cm

Diện tích hình tam giác ABC là:

b, sau khoản thời gian đo ta có: MQ = NP = 3cm, MN = PQ = 4cm, ME = 1cm

Suy ra, NE = 4 – 1 = 3(cm)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 3 = 12 (cm2)

Diện tích tam giác MQE là:


*
= 1,5 (cm2)

Diện tích tam giác NEP là:

*
= 4,5 (cm2)

Tổng diện tích 2 tam giác bên trên là:

1,5 + 4,5 = 6 (cm2)

Diện tích tam giác EQP là:

12 – 6 = 6(cm2)