Toán lớp 6 học kì 1

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 gồm đáp án năm 2022 sách new (30 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Bộ 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 lựa chọn lọc, tất cả đáp án, cực giáp đề thi thiết yếu thức bám quá sát nội dung công tác của ba cuốn sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn bộ đề thi này để giúp bạn ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Toán 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 học kì 1

Mục lục Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (30 đề) - sách mới


Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính (Hợp lí nếu tất cả thể):

a) 45.37 + 45.63 - 100

b) 148.9 - 32.48

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

Bài 2 (3 điểm):

1. Tìm số nguyên x, biết:

a) x - 17 = 23

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

c) 4.(x + 5)3 -7 = 101

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2. Kiếm tìm x biết:

56 ⋮ x; 70 ⋮ x và 10 Quảng cáo

Bài 3 (2,5 điểm) Một trường THCS tổ chức triển khai cho học viên đi trải nghiệm thực tế ở nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện Hoà Bình. Sau khi học sinh đăng kí, ban tổ chức đo lường và thấy rằng ví như xếp từng xe 36 học sinh, 40 học viên hay 45 học sinh đều vừa đủ. Tính số học viên đi trải nghiệm hiểu được số học viên tham gia trong khoảng 1000 mang đến 1100 học tập sinh.

Bài 4 (2 điểm): Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 25 m, chiều rộng 15m. Người ta làm hai lối đi rộng lớn 1 m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

*

Bài 5 (0,5 điểm): cho A = trăng tròn + 21 + 22 + 23 + .... + 219 . Và B = 220. Với B = 220. Chứng minh rằng A và B là nhì số thoải mái và tự nhiên liên tiếp.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm)

a) 45.37 + 45.63 - 100

= 45.(37 + 63) – 100

= 45.100 – 100

= 100.(45 – 1) 

= 100.44 = 4400

b) 148.9 - 32.48

= 148.9 – 9.48

= 9.(148 – 48)

= 9.100 = 900

c) 307 - <(180.40 - 160) : 22 + 9> : 2

= 307 – <(180.1 – 160):4 + 9>:2

= 307 – <20:4 + 9>:2

= 307 – <5 + 9>:2

= 307 – 14:2

= 307 – 7 = 300

d) 12 + 3.90 : <39 - (23 - 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – (8 – 5)2>

= 12 + 3.90:<39 – 32>

= 12 + 3.90:<39 – 9>

= 12 + 3.90:30

= 12 + 3.3 = 12 + 9 = 21


Quảng cáo

Bài 2 (3 điểm):

1. 

a) x - 17 = 23

x = 23 + 17

x = 40

b) 2(x – 1) = 7 + (-3)

2(x – 1) = 4

x – 1 = 4:2

x – 1 = 2

x = 2 + 1

x = 3

c) 4.(x + 5)3 - 7 = 101

4.(x + 5)3 = 101 + 7

4.(x + 5)3 = 108

(x + 5)3 = 108 : 4

(x + 5)3 = 27

(x + 5)3 = 33

x + 5 = 3

x = 3 – 5

x = -2

d) 2x + 1.3 + 15 = 39

2x + 1.3 = 39 - 15

2x + 1.3 = 24

2x + 1 = 24 : 3

2x + 1 = 8

2x + 1 = 23

x + 1 = 3

x = 3 – 1

x = 2

2. 

Vì 56 ⋮ x; 70 ⋮ x nên x là ước thông thường của 56 cùng 70

Ta có: 56 = 2.2.2.7 = 23.7

70 = 2.5.7

ƯCLN (56; 70) = 2.7 = 14

ƯC (56; 70) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì 10 2.23

40 = 2.2.2.5 = 23.5

45 = 3.3.5 = 32.5

BCNN (36; 40; 45) = 23.32.5 = 8.9.5 = 360

BC (36; 40; 45) = 0; 360; 720; 1080; 1440; ...

Vì 100 nhìn vào hình mẫu vẽ ta thấy diện tích đất trồng cây là 4 mảnh đất hình chữ nhật bé dại có kích thước như nhau.

Chiều dài của những 1 mảnh đất nhỏ dại màu xanh kia là:

(25 - 1):2 = 12 (m)

Chiều rộng của những mảnh đất nhỏ màu xanh kia là:

(15 - 1) : 2 = 7 (m)

Diện tích của một mảnh đất nhỏ tuổi màu xanh đó là:

12. 7 = 84 (m2)

Diện tích khu đất để trồng cây là:

4. 84 = 336 (m2)

Vậy diện tích đất để trồng cây là 336 m2.

Bài 5 (0,5 điểm): 

Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + .... + 219 

Ta có: 2A = 21 + 22 + 23 + 24 + .... + 220

2A - A = 220 - đôi mươi = 220 - 1

hay A = 220 - 1

Và B = 220.

Do kia A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

Bài 2 (3 điểm): Tìm x

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

b) 92 – (17 + x) = 72

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

d) (x + 2)3 - 23 = 41

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Bài 3 (2,5 điểm): trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ ủng hộ chúng ta học sinh sinh sống vùng sâu, vùng xa, khối lớp 6 của một trường trung học cơ sở đã ủng hộ được khoảng 500 mang lại 700 quyển sách. Biết rằng số sách đó khi xếp rất nhiều thành 20, 25, 30 ck đều vừa đủ. Tính số sách mà học viên khối 6 vẫn quyên góp được.

Bài 4 (2 điểm): Một mảnh vườn tất cả dạng hình vuông vắn với chiều dài cạnh bằng 10m. Tín đồ ta để một phần mảnh vườn làm cho lối đi rộng 2m (như hình vẽ), phần còn lại để trồng rau. Người ta làm hàng rào xung quang mảnh vườn trồng rau với để cửa ra vào rộng 2m. Tính độ dài hàng rào.

*

Bài 5 (0,5 điểm): chứng minh rằng 2n + 1 với 3n + 1 là hai số nguyên tố bên nhau ( với n ∉ ℕ).

Đáp án

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính

a) 58.57 + 58.150 – 58.125

= 58.(57 + 150 – 125)

= 58.(207 – 125)

= 58.82 = 4756

b) 32.5 - 22.7 + 83.20190

= 9.5 – 4.7 + 83.1

= 45 – 28 + 83

= 17 + 83 = 100

c) 2019 + (-247) + (-53) – 2019 

= (2019 – 2019) + (-247 – 53)

= 0 + (-300) = -300

d) 13.70 – 50 <(19 - 32) : 2 + 23>

= 13.70 – 50.<(19 – 9) : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<10 : 2 + 8>

= 13.70 – 50.<5 + 8>

= 13.70 – 50.13

= 13.(70 – 50)

= 13.20 = 260

Bài 2 (3 điểm):

a) x – 36 : 18 = 12 – 15 

x – 2 = -3

x = -3 + 2

x = -1

b) 92 – (17 + x) = 72

– (17 + x) = 72 – 92

– (17 + x) = -20

17 + x = 20

x = đôi mươi – 17

x = 3

c) 720 : <41 – (2x + 5)> = 40

41 – (2x + 5) = 720 : 40

41 – (2x + 5) = 18

– (2x + 5) = 18 – 41

– (2x + 5) = -23

2x + 5 = 23

2x = 23 – 5

2x = 18

x = 18 : 2

x = 9

d) (x + 2)3 - 23 = 41

(x + 2)3 = 41 + 23

(x + 2)3 = 64

(x + 2)3 = 43

x + 2 = 4

x = 4 – 2

x = 2

e) 70 ⋮ x; 84 ⋮ x; 140 ⋮ x cùng x > 8

Vì 70 ⋮ x cần x là cầu của 70;

Vì 84 ⋮ x phải x là cầu của 84;

Vì 140 ⋮ x yêu cầu x là mong của 140;

Do đó, x là ước chung của 70; 84;140.

Ta có: 70 = 2.5.7

84 = 2.2.3.7 = 22.3.7

140 = 2.2.5.7 = 22.5.7

ƯCLN (70; 84;140) = 2.7 = 14

ƯC (70; 84; 140) = ±1; ±2; ±7; ±14

Vì x > 8 yêu cầu x = 14

Vậy x = 14

Bài 3 (2,5 điểm): 

Gọi số sách chúng ta khối 6 quyên góp được là x (x ∈ ℕ; 500 2.5

25 = 5.5 = 52

30 = 2.3.5

BCNN (20; 25; 30) = 22.52.3 = 300

BC (20; 25; 30) = 0; 300; 600; 900

Vì 500 thời hạn làm bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm (1,5 điểm)

Câu 1: 38 đọc là:

A) Tám mũ ba

B) bố mũ tám

C) Tám nhân bố

D) tía nhân tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm có sự kiện "Thế vận hội thứ nhất diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) - 1776

B) 776

C) - 776

D) 1776

Câu 3. Hình như thế nào dưới đây là hình tam giác đều?

*

A B C D

Câu 4: xác định nào tiếp sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo vuông góc.

II. Từ bỏ luận

Câu 5 (1 điểm): trong các số 1930, 1945, 1954, 1975. đều số nào chia hết mang lại 5? vì chưng sao?

Câu 6 (2 điểm): Một mẫu tàu ngầm sẽ ở độ cao -47 m so với mực nước biển. Tiếp nối tàu ngầm nổi lên 18 m.

a) Viết phép tính biểu lộ độ cao mới của tàu ngầm so với mực nước biển.

b) Tính độ cao mới của tàu lặn so với khía cạnh nước biển.

*

Câu 8 (1,5 điểm):

a) search bội chung nhỏ dại nhất của 18 và 27.

b) tiến hành phép tính: 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

c) search x: x – 105 : 21 = 15

Câu 9 (1 điểm): Một lối đi hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 12m và chiều rộng là 2m. Bạn ta lát gạch men lên lối đi, ngân sách chi tiêu có mỗi mét vuông lát gạch men là 100 000 đồng. Hỏi giá cả để làm cho lối đi là bao nhiêu.

Xem thêm: Game Hot: Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5? Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5

Câu 10 (0,5 điểm): chúng ta Bình sử dụng những ống hút nhiều năm 198mm, để tạo thành lên hình bên. Mỗi ống hút nước được giảm thành cha đoạn cân nhau để chế tạo ra lên tía cạnh của mỗi lục giác hầu hết như hình bên.

a) Tính số ống hút mà chúng ta Bình nên dùng để kết thúc hình bên.

b) Tính tổng chiều dài những ống hút mà chúng ta Bình vẫn dùng.

*

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: 38 phát âm là:

A) Tám nón ba

B) bố mũ tám

C) Tám nhân bố

D) tía nhân tám

Giải thích:

Đây là lũy thừa bậc 8 của 3 bắt buộc ta phát âm là bố mũ tám

Câu 2: Số nguyên chỉ năm tất cả sự khiếu nại "Thế vận hội đầu tiên diễn ra năm 776 trước công nguyên" là số nào trong số số sau đây?

A) -1776

B) 776

C) -776

D) 1776

Giải thích:

Ta đem năm công nguyên có tác dụng mốc 0 nên những năm ngoái công nguyên sẽ với dấu âm. Lấy ví dụ năm 776 trước công nguyên là -776

Câu 3. Hình làm sao dưới đó là hình tam giác đều?

*

A B C D

Giải thích:

Ta thấy hình D là tam giác đều vì nó là tam giác cùng có ba cạnh bằng nhau.

Câu 4: xác định nào sau đây sai?

A) Hình thoi tất cả bốn cạnh bởi nhau.

B) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau.

C) Hình thoi có hai đường chéo cánh vuông góc.

D) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc.

Giải thích

Hình chữ nhật chỉ bao gồm hai đường chéo bằng nhau chứ không vuông góc.

II. Từ luận

Câu 5 (1 điểm):

Những số phân chia hết cho 5 là 1930; 1945; 1975 vì chưng những số có tận cùng là 0 hoặc 5 sẽ chia hết cho 5.

Câu 6 (2 điểm)

a) Phép tính bộc lộ độ cao new của tàu ngầm cùng nước đại dương là: -47 + 18 (m)

b) Độ cao new của tàu lặn với nước biển là: -47 + 18 = -29 (m)

Câu 7 (2 điểm)

(-1) – (-9) = -1 + 9 = 8oC

Câu 8 (1,5 điểm):

a) tìm bội chung nhỏ tuổi nhất của 18 cùng 27

Ta có: 18 = 2.3.3 = 2.32

27 = 33

BCNN (18; 27) = 33.2 = 27.2 = 54

b) 480 : <75 + (72 - 8.3) : 5> + 1080

= 480 : <75 + (49 - 24) : 5> + 1

= 480 : <75 + 25 : 5> + 1

= 480 : <75 + 5> + 1

= 480 : 80 + 1

= 6 + 1 =7

c) x – 105 : 21 = 15

x – 5 = 15

x = 15 + 5

x = 20

Câu 9 (1 điểm)

Diện tích lối đi là:

12.2 = 24 (m2)

Chi phí để gia công lối đi là:

24.100000 = 2 400 000 (đồng)

Câu 10 (0,5 điểm): 

Ta đếm trong hình bên có toàn bộ 9 hình lục giác đều

a) Cứ một ống hút thì có tác dụng được bố cạnh của hình lục giác vì chưng vậy mỗi hình lục giác tạo nên ta nên 2 ống hút.

Số ống hút nên dùng là: 9.2 = 18 (ống hút)

b) Tổng chiều lâu năm ống hút mà bạn Bình đã dùng là:

18.198 = 3 564 (mm).

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 - sách cũ:

Hiển thị nội dung

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

Tải xuống

Bài 1. (3 điểm) triển khai phép tính :

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – <2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) tra cứu x, biết :

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học viên khối 6 của môt trường thcs khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 phần nhiều thiếu 1 bạn, tuy vậy xếp sản phẩm 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của trường đó. Biết số học sinh nhỏ tuổi hơn 300

Bài 4. (1 điểm)

Tìm các chữ số a, b thế nào cho

*
chia hết cho tất cả 5, 9 với không phân tách hết cho 2.

Bài 5. (2 điểm) bên trên tia Ox cho các điểm A, B làm thế nào để cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp AB

b) đến điểm C nằm giữa A với B. Hotline M, N theo thứ tự là trung điểm của đoạn trực tiếp AC, CB. Tính đọ nhiều năm đoạn thẳng MN.

Đáp án và trả lời giải

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – < 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 3 )>

= 155 – < 2 . 9 . 8 > = 155 – 144 = 11

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

= (37 . 143 + 37.57) + 1300

= 37.(143+ 57) + 1300

= 37. 200 + 1300

= 7400 + 1300

8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 70 : 5

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường sẽ là a (a ∈ N*; a Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)

Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng với ghi vào giấy thi.

Câu 1 : Cho tập đúng theo A = 4; 13; 7; 25. Cách viết nào dưới đây đúng?

A. 14 ∈ M

B. 13; 25 ∈ M

C. 25 ∉ M

D. 4; 7 ⊂ M

Câu 2 : Kết quả của phép tính 76 : 72 là:

A. 493

B. 1

C. 74

D. 73

Câu 3 : Kết quả so sánh ra thừa số nguyên tố nào sau đấy là đúng?

A. 84 = 22.21

B. 340 = 23.5.17

C. 92 = 2.46

D. 228 = 22.3.19

Câu 4 : ƯCLN(126; 144) là:

A. 6

B. 10

C. 15

D. 18

Câu 5 : Tập thích hợp nào chỉ gồm những số nguyên tố?

A. 3;5;7;11

B. 3;10;7;13

C. 13;15;17;19

D. 1;2;5;7

Câu 6 : Cho –12 + x = 3. Quý giá của x là:

A. X = 9

B. X = 15

C. X = –15

D. X = –9

Câu 7 : Cho ba điểm D, H, G trực tiếp hàng. Ví như DG + HG = DH thì:

A. D nằm trong lòng H cùng G

B. G nằm giữa D với H

C. H nằm giữa D cùng G

D. Một hiệu quả khác

Câu 8 : Cho hình vẽ, khi đó:

*

A. Nhị tia Ax, By đối nhau

B. Nhị tia AB, cha đối nhau

C. Hai tia Ay, AB đối nhau

D. Hai tia By, Bx đối nhau

II/TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Bài 1 : Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu tất cả thể)

a) 18.25 + 75.18 – 1200

b) 67 : 65 + 3.32 – 20170

c) <(20 – 2.3).5> + 2 – 2.6 : 2 + (4.5)2

Bài 2 : Tìm x biết:

a) x + 7 = –23 + 5

b) 2x + 1 – 8 = 8

c) (4x – 16) : 32 = 4

Bài 3 : Một trường có tầm khoảng 700 mang lại 800 học sinh. Tính số học sinh của trường biết rằng khi xếp sản phẩm 40 học sinh hay 45 học viên đều vượt 3 người.

Bài 4 : Trên tia Ax, vẽ nhị điểm M cùng N làm sao cho AM = 3cm; AN = 5cm.

a) Tính độ dài MN.

b) hotline I là trung điểm của MN. Tính độ dài đoạn thẳng MI.

Xem thêm: “Em Không Giống Những Cô Ấy Không Giống Với Mọi Người, “Em Không Giống Những Cô Gái Khác!”

c) Vẽ tia Ay là tia đối của tia Ax. Trên tia Ay khẳng định điểm H làm thế nào cho AH = 3cm. Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng HM.