TOÁN LỚP 6 TẬP 2 TRANG 28

  -  
Trả lời Hoạt động, rèn luyện trang 29 Toán 6 Kết nối trí thức tập 2. Giải bài 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối học thức với cuộc sống. Bài bác 28. Số thập phân – Chương 7 Số thập phân

Hoạt động 1

Viết các phân số thập phân (dfrac1710;dfrac34100;dfrac251000) dưới dạng số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 28

Viết tử số trước.

Mẫu số bao gồm bao nhiêu số 0 thì dịch rời dấu phấy “,” sang trái từng đấy hàng.

(eginarrayldfrac1710 = 1,7\dfrac34100 = 0,34\dfrac251000 = 0,025endarray)

Hoạt rượu cồn 2

Viết các số đối của những phân số thập phân trên.

Thêm dấu “ – ” vào trước những phân số.

Số đối của (dfrac1710) là ( – dfrac1710)

Số đối của (dfrac34100) là ( – dfrac34100)

Số đối của (dfrac251000) là ( – dfrac251000)

Câu hỏi

Em hãy chỉ ra những số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1a cùng hình 7.1b. Tìm số đối của các số thập phân đó.

*

*

Tìm những số thập phân: Số tất cả dấu “,”

Tìm số đối: Thêm vệt “-” trước số thập phân dương, bỏ dấu “-” trước số thập phân âm

Hình 7.1a: 29,96; 14,26; 7,5 với 3,4.

Số đối của 29,96 là -29,96

Số đối của 14,26 là -14,26

Số đối của 7,5 là -7,5

Số đối của 3,4 là -3,4.

Hình 7.1b: số -4,2 ; -2,4.

Số đối của -4,2 là 4,2

Số đối của -2,4 là 2,4.

Luyện tập 1

1. Viết các số thập phân (dfrac – 51000;dfrac – 79810) dưới dạng số thập phân.

2. Viết những số thập phân xuất hiện thêm trong đoạn tin hình 7.1b dưới dạng phân số thập phân.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, Đơn Xin Vào Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh

*


Quảng cáo - Advertisements


1. Gửi phần không tồn tại dấu “-” thành số thập phân trước rồi thêm dấu “-” vào trước hiệu quả nhận được.

2.

Tử số: Viết phần số nguyên với phần thập phân chỉ vứt đi dấu phẩy.

Mẫu số: Viết tiên phong hàng đầu trước. Đếm phần thập phân có bao nhiêu chữ số thì thêm từng ấy số 0 vào bên phải số 1.

1.

(dfrac – 51000 = – 0,005;dfrac – 79810 = – 79,8)

2.

( – 4,2 = – dfrac4210; – 2,4 = dfrac – 2410)

Luyện tập 2

Sắp xếp các số sau theo trang bị tự từ nhỏ bé đến bự 0; -8,152; 0,12; -8,9

So sánh các số thập phân:

Số thập phân âm nhỏ tuổi hơn 0 và số thập phân dương lớn hơn 0.

Phân chia số thập phân âm và số thập phân dương.

So sánh nhì số thập phân âm: Số có số đối lớn hơn thế thì số thập phân đó bé hơn.

Số thập phân âm: -8,152;-8,9 đều bé dại hơn 0.

Số thập phân dương: 0,12

Ta thấy 0 8,152 yêu cầu -8,9

*

So sánh hai số thập phân âm: Số tất cả số đối lớn hơn thì số thập phân đó nhỏ bé hơn.

Xem thêm: Tổng Hợp Đề Thi Thử Môn Hóa 2018 Bộ Giáo Dục Từ Năm 2007 Đến Nay

Ta có (4,2 > 2,4) buộc phải ( – 4,2 – 7,6)

Giải bài bác 7.4 trang 30 Toán 6 tập 2

Nhiệt độ đông sệt của một hóa học là ánh nắng mặt trời mà tại đó hóa học chuyển từ thể lỏng quý phái thể rắn.

Nhiệt độ đông quánh của rượu, nước với thủy ngân lần lượt là: ( – 117^circ C;0^circ C; – 38,83^circ C)