Toán lớp 6 trang 19

     
Trả lời câu hỏi trang 19, 20 SGK Toán 6 CTST. Giải bài bác 1, 2, 3, 4 trang 20, 21 SGK Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo tập 1. Bài xích 5 sản phẩm tự triển khai các phép tính – Chương 1 số tự nhiên

Hoạt hễ khởi động

Thực hiện phép tính 6-(6:3+1).2 như thế nào?

– triển khai phép tính vào ngoặc trước:

+ tiến hành phép chia 6:3=2

+ thực hiện phép cộng: 2+1=3

– triển khai phép nhân: 3.2=6

– thực hiện phép trừ: 6-6=0

Hoạt đụng khám phá

Khi tiến hành phép tính 6 – 6 : 3. 2, bạn An ra hiệu quả bằng 0, các bạn Bình ra công dụng bằng 2, các bạn Chi ra hiệu quả bằng 5. Vày sao có các hiệu quả khác nhau đó?

Bạn An tính: 6 – 6 : 3. 2 = 0 : 3 . 2 = 0.2 = 0

Bạn Bình tính: 6 – 6 : 3. 2 = 6 – 2.2 = 6 – 4 = 2

Bạn chi tính: 6 – 6 : 3. 2 = 6 – 6 : 6 = 6 – 1 = 5

Thực hành 1

Tính:

a) (72.19 – 36^2:18);

b) 750 : 130 – <(5. 14 – 65)3 + 3}.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 19

a)(72.19 – 36^2:18= 72.19+36.36:18)

(=72.19+72=72.(19+1))

(=72.20=1440)

b)

(eginarrayl750 m : m left 130 m – m ight\ = 750 m : m left 130 m – m left< 5^3 + m 3 ight> ight\ = 750 m : m left 130 m – m left< 125 + m 3 ight> ight\ = 750 m : m left 130 m – m 128 ight\ = 750:2 = 375.endarray)


Quảng cáo - Advertisements


Trả lời thực hành thực tế 2 trang 19 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo

Tìm số tự nhiên và thoải mái x thoả mãn:

a) (13x – 122): 5 = 5;

b) 3x<82 – 2.(25 – 1)> = 2022.

Xem thêm: Buồn Phiền Người Trút Lên Đôi Vai Này, Lời Bài Hát (Lyrics) 'Khóc Cùng Em'

a)

 (eginarraylleft( 13x m - m 12^2 ight): m 5 m = m 5\13x m - m 12^2 = 5.5\13x m - m 144 = 25\13x = 25 + 144\13x = 169\x = 13endarray)

Vậy x = 13

b)

(eginarrayl3xleft< 8^2 – 2.left( 2^5 – m 1 ight) ight> m = m 2022\3xleft< 64 – 2.left( 32 – m 1 ight) ight> m = m 2022\3xleft< 64 – 2.31 ight> m = m 2022\3xleft< 64 – 62 ight> m = m 2022\3x.2 = 2022\6x = 2022\x = 337endarray)

Vậy x = 337.

Xem thêm: Lời Bài Hát Mình Xa Mình Yêu Xa Khó Lắm Người Ơi Lời Bài Hát Mình Xa Mình Yêu

Thực hành 3

Sử dụng laptop cầm tay, tính:

a) 93. (4237 – 1 928) + 2 500;

b) 53 .(64.19+ 26.35) – 210.

*


a) (93.left( 4237 – 1 m 928 ight) + 2500 = 217237)

b) (5^3.left( 64.19 + m 26.35 ight) m – m 2^10 = 264726)

Giải bài xích 1 trang 20 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính

a) (2023 – 25^2:5^3 + 27)

b) (60:left< 7.left( 11^2 – 20.6 ight) + 5 ight>)

a)

(eginarrayl2023 – 25^2:5^3 + 27\ = 2023 – 5^4:5^3 + 27\ = 2023 – 5 + 27\ = 2018 + 27\ = 2045endarray)

b)

(eginarrayl60:left< 7.left( 11^2 – 20.6 ight) + 5 ight>\ = 60:left< 7.left( 121 – 120 ight) + 5 ight>\ = 60:left< 7.1 + 5 ight>\ = 60:12\ = 5endarray)

Giải bài xích 2 trang 21 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết:

a) (left( 9x – 2^3 ight):5 = 2)

b) (left< 3^4 – left( 8^2 + 14 ight):13 ight>x = 5^3 + 10^2)

a)

(eginarraylleft( 9x – 2^3 ight):5 = 2\9x – 2^3 = 2.5\9x – 8 = 10\9x = 18\x = 2endarray)

Vậy (x = 2)

b)

(eginarraylleft< 3^4 – left( 8^2 + 14 ight):13 ight>x = 5^3 + 10^2\left< 81 – left( 64 + 14 ight):13 ight>x = 125 + 100\left< 81 – 78:13 ight>x = 125 + 100\left< 81 – 6 ight>x = 225\75x = 225\x = 3endarray)