Toán lớp 6 trang 20

     

Hướng dẫn giải bài xích 5. Thứ tự triển khai các phép tính sgk Toán 6 tập 1 bộ Chân Trời sáng Tạo. Nội dung bài xích Giải bài bác 1 2 3 4 trang 20 21 sgk Toán 6 tập 1 chân Trời sáng Tạo bao hàm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài bác giải những câu hỏi, hoạt động khởi động, thăm khám phá, thực hành, áp dụng và bài xích tập, giúp các bạn học sinh học giỏi môn toán 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 trang 20

TRẢ LỜI CÂU HỎI

Hoạt hễ khởi động trang 19 Toán 6 tập 1 CTST

Thực hiện tại phép tính 6 – (6 : 3 + 1).2 như vậy nào?

Trả lời:

Sau khi học xong bài này ta sẽ tiến hành phép tính này như sau:

6 – (6 : 3 + 1).2

= 6 – (2 + 1).2

= 6 – 3.2

= 6 – 6

= 0.

1. Thứ tự triển khai phép tính

Hoạt động khám phá trang 19 Toán 6 tập 1 CTST

Khi triển khai phép tính 6 – 6 : 3 . 2, các bạn An ra công dụng bằng 0, bạn Bình ra tác dụng bằng 2, chúng ta Chi ra tác dụng bằng 5. Vì chưng sao tất cả các hiệu quả khác nhau đó?

Trả lời:

Bạn An đã thực hiện phép tính từ bỏ trái sang phải:

6 – 6 : 3 . 2

= 0 : 3 . 2

= 0 . 2

= 0.

Bạn Bình tiến hành 6 chia 3 trước, rồi lấy kết quả này nhân cùng với 2, cuối cùng mới tiến hành phép trừ:

6 – 6 : 3 . 2

= 6 – 2 . 2

= 6 – 4

= 2.

Bạn Chi tiến hành 3 nhân 2 trước, tiếp nối thực hiện nay phép chia và sau cùng thực hiện phép trừ:

6 – 6 : 3 . 2

= 6 – 6 : 6

= 6 – 1

= 5.

Mỗi bạn có một giải pháp làm khác nhau nên dẫn đến tác dụng phép tính là khác nhau.

Thực hành 1 trang 19 Toán 6 tập 1 CTST

Tính:

a) 72.19 – 362:18;

b) 750: 130 – <(5.14 – 65)3 + 3>.

Trả lời:

Ta tính như sau:

a) 72.19 – 362:18

(72.19 – 36^2:18= 72.19+36.36:18)

(=72.19+72=72.(19+1))

(=72.20=1440)

b) 750: 130 – <(5.14 – 65)3 + 3>

$750 m : m left 130 m – m ight\ = 750 m : m left 130 m – m left< 5^3 + m 3 ight> ight\ = 750 m : m left 130 m – m left< 125 + m 3 ight> ight\ = 750 m : m left 130 m – m 128 ight\ = 750:2 = 375.$

Thực hành 2 trang 19 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm số tự nhiên và thoải mái x, thỏa mãn:

a) (13x – 122):5 = 5;

b) 3x<82 – 2.(25 – 1)> = 2022.

Trả lời:

a) (13x – 122):5 = 5

⇔ 13x – 122 = 5.5

⇔ 13x – 144 = 25

⇔ 13x = 25 + 144

⇔ 13x = 169

⇔ x = 169:13

⇔ x = 13

Vậy x = 13.

b) 3x<82 – 2.(25 – 1)> = 2022

⇔ 3x<64 – 2.(32 – 1)> = 2 022

⇔ 3x<64 – 2.31> = 2 022

⇔ 3x<64 – 62> = 2 022

⇔ 3x.2 = 2 022

⇔ 3x = 2 022:2

⇔ 3x = 1 011

⇔ x = 1 011:3

⇔ x = 337

Vậy x = 337.

2. Sử dụng máy vi tính cầm tay

Thực hành 3 trang trăng tròn Toán 6 tập 1 CTST

Sử dụng máy tính xách tay cầm tay, tính:

a) 93.(4 237 – 1 928) + 2 500;

b) 53.(64.19 + 26.35) – 210.

Trả lời:

a) Ấn các nút theo máy tự sau:

*

Kết quả: 217 237.

b) Ấn những nút theo thiết bị tự sau:

*

Kết quả: 264 726.

GIẢI BÀI TẬP

Sau đấy là phần Giải bài 1 2 3 4 trang trăng tròn 21 sgk Toán 6 tập 1 chân Trời sáng sủa Tạo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

Giải bài 1 trang trăng tròn Toán 6 tập 1 CTST

Tính:

a) 2023 – 252 : 53 + 27;

b) 60 : < 7.(112 – 20.6) + 5 >.

Bài giải:

a) 2023 – 252 : 53 + 27

$2023 – 25^2:5^3 + 27\ = 2023 – 5^4:5^3 + 27\ = 2023 – 5 + 27\ = 2018 + 27\ = 2045$

b) 60 : < 7.(112 – 20.6) + 5 >$60:left< 7.left( 11^2 – 20.6 ight) + 5 ight>\ = 60:left< 7.left( 121 – 120 ight) + 5 ight>\ = 60:left< 7.1 + 5 ight>\ = 60:12\ = 5$.

Giải bài bác 2 trang 21 Toán 6 tập 1 CTST

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (9x – 23) :5 = 2;

b) < 34 – (82 + 14):13>.x = 53 + 102.

Xem thêm: Thật Tâm Anh Không Muốn Em Đi, Lời Bài Hát Anh Sẽ Sống Tốt Hơn

Bài giải:

a) (9x – 23) :5 = 2

⇔ (9x – 8) = 5.2

⇔ 9x – 8 = 10

⇔ 9x = 10 + 8

⇔ 9x = 18

⇔ x = 18:9

⇔ x = 2

Vậy x = 2.

b) < 34 – (82 + 14):13>.x = 53 + 102

⇔ <81 – (64 + 14):13>.x = 125 + 100

⇔ <81 – 78:13>.x = 225

⇔ <81 – 6>.x = 225

⇔ 75x = 225

⇔ x = 225:75

⇔ x = 3

Vậy x = 3.

Giải bài 3 trang 21 Toán 6 tập 1 CTST

Sử dụng máy tính cầm tay tính:

a) 20272 – 19732;

b) 42 + (365 – 289).71

Bài giải:

a) Ấn các nút theo máy tự sau:

*

Kết quả: 216 000.

b) Ấn những nút theo sản phẩm tự sau:

*

Kết quả: 5 412.

Giải bài xích 4 trang 21 Toán 6 tập 1 CTST

Bảng sau bộc lộ số liệu thống kê danh mục mua văn phòng phẩm của một cơ quan.

Số sản phẩm công nghệ tựLoại hàngSố lượngGiá đơn vị (nghìn đồng)
1Vở loại 13510
2Vở một số loại 2675
3Bút bi1005
4Thước kẻ357
5Bút chì355

Tính tổng số tiền cài đặt văn phòng phẩm của cơ quan.

Bài giải:

Cách 1:

Số tiền cài đặt vở nhiều loại 1 là: 35.10 = 350 (nghìn đồng).

Số tiền thiết lập vở nhiều loại 2 là: 67.5 = 335 (nghìn đồng).

Số tiền mua cây viết bi là: 100.5 = 500 (nghìn đồng).

Số tiền tải thước kẻ là: 35.7 = 245 (nghìn đồng).

Số tiền mua bút chì là: 35.5 = 175 ( ngàn đồng).

Tổng số tiền cài văn chống phẩm của phòng ban là:

350 + 335 + 500 + 245 + 175 = 1605 (nghìn đồng)

1 605 ngàn đồng có nghĩa là 1 605 000 đồng.

Vậy phòng ban đã tải hết 1 605 000 đồng tiền văn chống phẩm.

Cách 2:

Tổng số tiền cài văn chống phẩm của cơ quan là:

35.10 + 67.5 + 100.5 + 35.7 + 35.5 = 350 + 335 + 500 + 245 + 175 = 1605 (nghìn đồng).

1 605 nghìn đồng tức là 1 605 000 đồng.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Lễ Hội Đền Hùng Bằng Tiếng Anh Có Dịch (4 Mẫu)

Vậy phòng ban đã thiết lập hết 1 605 000 đồng xu tiền văn chống phẩm.

Bài trước: