Toán Lớp 7 Bài 2 Cộng Trừ Số Hữu Tỉ

     

Với giải bài bác tập Toán lớp 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ sách Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học tập sinh thuận lợi làm bài xích tập Toán 7 bài bác 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài 2 cộng trừ số hữu tỉ


Giải bài bác tập Toán 7 bài xích 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Video giải bài bác tập Toán 7 bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Mở đầu

Mở đầu trang 10 Toán 7 Tập 1: Giả sử một coi thường khí cầu bay lên từ mặt đất theo chiều thẳng đứng với tốc độ 0,8 m/s trong 50 giây. Kế tiếp nó bớt dần chiều cao với vận tốc59m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ thời điểm hạ độ cao, khinh thường khí cầu phương pháp mặt đất từng nào mét?

Lời giải:

Sau bài học kinh nghiệm này bọn họ sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau:

Khinh khí cầu biện pháp mặt khu đất một khoảng sau thời điểm bay được 50 giây là: 0,8.50 = 40 (m).

Khinh khí mong sẽ hạ được một khoảng sau khoản thời gian hạ độ dài trong 27 giây là:59.27=15(m).

Vậy sau 27 giây kể từ khi hạ cộ cao, khinh khí cầu biện pháp mặt khu đất một khoảng tầm là:

40 – 15 = 25 (m).

1. Cộng và trừ nhị số hữu tỉ.

Giải Toán 7 trang 10 Tập 1

HĐ 1 trang 10 Toán 7 Tập 1: đề cập lại quy tắc cộng và trừ nhì phân số rồi tiến hành phép tính:

a)−78+512;

b)−57−821.

Lời giải:

* Quy tắc cùng (hoặc) trừ nhì phân số:

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) hai phân số cùng chủng loại số:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân số cùng mẫu số, ta cộng (hoặc trừ) hai tử số và không thay đổi mẫu số.

- Quy tắc cùng (hoặc trừ) nhì phân số khác mẫu mã số:

Muốn cùng (hoặc trừ) hai phân số khác chủng loại số, ta quy đồng mẫu số nhì phân số,sau đó cùng (hoặc trừ) nhì tử số và giữ nguyên mẫu số.

a) Ta có:−78+512=−7.324+2.524=−2124+1024=−21+1024=−1124.

b) Ta có:−57−821=−5.321−821=−1521−821=−15−821=−2321.

HĐ 2 trang 10 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số cùng số thập phân vào phép tính sau bên dưới dạng phân số tiến hành phép tính:

a)0,25+1512;

b)−1,4−35.

Lời giải:

a) Ta có:

0,25+1512=25100+1.12+512=14+1712=312+1712=3+1712=2012=53.

b) Ta có:−1,4−35=−1410−35=−75−35=−7−35=−105=−2.

Giải Toán 7 trang 11 Tập 1

Luyện tập 1 trang 11 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-7--58;

b) –21,25 + 13,3.

Lời giải:

a) Ta có:−7−−58=−7+58=−568+58=−56+58=−518.

b) Ta có: –21,25 + 13,3 = – (21,25 – 13,3) = –7,95.

Luyện tập 2 trang 11 Toán 7 Tập 1: bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

b) 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>.

Lời giải:

a) Ta có:

910−65−74=910−65+74=1820−2420+3520

=18−24+3520=18+35−2420=2920.

b) Ta có: 6,5 + <0,75 – (8,25 – 1,75)>

= 6,5 + (0,75 – 8,25 + 1,75)

= 6,5 + 0,75 – 8,25 + 1,75

= (6,5 + 1,75) + 0,75 – 8,25

= 8,25 – 8,25 + 0,75

= 0 + 0,75

= 0,75

Giải Toán 7 trang 12 Tập 1

Vận dụng 1 trang 12 Toán 7 Tập 1: Khoai tây là thức ăn chính của tín đồ châu Âu và là 1 trong những món ăn yêu mến của người việt Nam. Vào 100 gam khoai tây khô có 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam hóa học béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(TheoViện bổ dưỡng Quốc gia)

Em hãy đến biết khối lượng các hóa học khác vào 100 gam khoai tây khô.

Lời giải:

Khối lượng các chất không giống (ngoài nước, protein, chất béo, glucid) trong 100 gam khoai tây khô là:

100 – 11 – 6,6 – 0,3 – 75,1 = (100 – 11) – (6,6 + 0,3 + 75,1) = 89 – 82 = 7 (gam).

Vậy trọng lượng các chất khác vào 100 gam khoai tây khô là 7 gam.


HĐ 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Viết các hỗn số với số thập phân trong số phép tính sau bên dưới dạng phân số rồi tiến hành phép tính:

a)0,36.−59;

b)−76:157.

Lời giải:

a) Ta có:0,36.−59=36100.−59=925.−59=9.−525.9=−15.

b) Ta có:−76:157=−76:127=−76.712=−7.76.12=−4972.

Xem thêm: Đáp Án Đề Minh Họa Tiếng Anh 2021 Đáp Án, Đáp Án Đề Minh Họa Tiếng Anh 2021

Luyện tập 3 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)-913.-45;

b)-0,7:32.

Lời giải:

a) Ta có:−913.−45=−913.−45=−9.−413.5=3665.

b) Ta có:−0,7:32=−710.23=−7.210.3=−715.

Luyện tập 4 trang 12 Toán 7 Tập 1: Tính một giải pháp hợp lí:

76.341 +76.-0.25.

Lời giải:

Ta có:76.314+76.−0,25=76.134+76.−14

=76134+−14=76.13−14=76.124=76.3=72.

Giải Toán 7 trang 13 Tập 1

Vận dụng 2 trang 13 Toán 7 Tập 1: gồm hai tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet được in trên giấy hình ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm như Hình 1.8. Nếu như cắt ảnh theo đúng kích cỡ thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?

Lời giải:

Phần giấy hình ảnh có size 21,6 centimet x27,9 cm đề xuất phần giấy hình ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng bí quyết tính diện tích của hình chữ nhật ta có diện tích giấy ảnh kích thước 21,6 centimet x27,9 cm là:

21,6.27,9=21610.27910=216.27910.10=60264100= 602,64 (cm2).

Tấm hình ảnh có kích thước 10 cm x15 cm buộc phải là tấm ảnh là hình chữ nhật.

Áp dụng cách làm tính diện tích hình chữ nhật ta có diện tích s của một tấm hình ảnh kích thước 10 centimet x15 cm là: 10.15 = 150 (cm2).

Diện tích của nhì tấm ảnh kích thước 10 centimet x15 centimet là: 2.150 = 300 (cm2).

Nếu cắt theo như hình 1.8 thì diện tích phần giấy hình ảnh còn lại là: 602,64 – 300 = 302,64 (cm2).

Bài tập

Bài 1.7 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính:

a)−618+1827;

b)2,5−−69;

c) –0,32 . (–0,875);

d)−5:215.

Lời giải:

a)−618+1827=−6:618:6+18:927:9=−13+23=−1+23=13.

b)2,5−−69=2510+69=52+23=156+46=15+46=196.

c) –0,32 . (–0,875)=−32100.−8751000=−32:4100:4.−875:1251000:125=−825.−78=−8.−725.8=725.

d)−5:215=−5:115=−5.511=−5.511=−2511.

Bài 1.8 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)8+213−35−5+0,4−313−2;

b)7−12−34:5−14−58.

Lời giải:

a)8+213−35−5+0,4−313−2

=8+213−35−5+25−3+13−2

=8+2+13−35−5−25−3−13+2

=8−5−3+2+2+13−13−35+25

=4+0−1

=3

b)7−12−34:5−14−58

=284−24−34:408−28−58

=28−2−34:40−2−58

=234:338

=234.833

=23.84.33

=4633

Bài 1.9 trang 13 Toán 7 Tập 1: Em hãy tìm giải pháp “nối” những số ở các chiếc lá trong Hình 1.9 bằng các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách và lốt ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Lời giải:

Biểu thức cùng với phép tính có giá trị bằng đúng số ở cành hoa là: –25.4 + (10 : –2) = –105.

Ngoài cách trên, ta cũng hoàn toàn có thể điền như sau: – 25 + 10 . 4 . (– 2) = – 105

Chú ý: rất có thể hoán thay đổi vị trí của các thừa số trong tích hoặc số hạng trong tổng để được một phép tính mới, chẳng hạn 10 . (– 2) . 4 + (– 25) = – 105,...

Bài 1.10 trang 13 Toán 7 Tập 1: Tính một phương pháp hợp lí.

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020.

Lời giải:

0,65.78 +215.2020 + 0,35.78 – 2,2.2020

=215.2020 – 2,2.2020+ 0,65.78 + 0,35.78

=215.2020 – 2,2.2020+ (0,65.78 + 0,35.78)

=115.2020 –115.2020+ 78.(0,65 + 0,35)

= 0 + 78.1

= 0 + 78

= 78.

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1: ngăn đựng sách của một giá đựng sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Fan ta ý định xếp các cuốn sách dày khoảng chừng 2,4 cm vào phòng này. Hỏi ngăn sách đó hoàn toàn có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

*

Lời giải:

Mỗi cuốn sách dày 2,4 cm đề nghị số sách các nhất mà ngăn sách hoàn toàn có thể để là:

120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Xem thêm: 1000M2 Bằng Bao Nhiêu Ha Bằng Bao Nhiêu M2? Những Công Thức Tính Đơn Giản Nhất

Vậy ngăn sách đó hoàn toàn có thể để được nhiều nhất 50 cuốn sách.