GIẢI VNEN TOÁN 7 BÀI 6: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

  -  

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: tại đây


Bạn đang xem: Giải vnen toán 7 bài 6: lũy thừa của một số hữu tỉ

Xem toàn cục tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài bác 7: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ (tiếp) khiến cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và thích hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính và so sánh:

a)(2.5)2 cùng 22.52

*

Lời giải

Ta có: a)(2.5)2 = 102 = 100

và 22 .52 = 4.25 = 100

⇒(2.5)2 = 22 .52

*

Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính:

*

b) (1,5)3.8

Lời giải

Ta có:

*

b) (1,5)3.8 = (1,5)3.23 = (1,5.2)3 = 33 = 27

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 6 trang 21: Tính với so sánh:

*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 6 trang 21: Tính
*

Lời giải

Ta có:

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 6 trang 22: Tính

a) (0,125)3.83 b) (-39)4: 134

Lời giải

Ta có:

a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1

b) (-39)4: 134 = (-39/13)4 = -34 = 81

Bài 34 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): vào vở bài bác tập của người sử dụng Dũng có bài bác làm sau:

a) (-5)2 . (-5)3 = (-5)6

b) (0,75)3 : 0,75 = (0,75)2

c) (0,2)10 : (0,2)5 = (0,2)2

*

Hãy đánh giá lại các đáp số cùng sửa lại vị trí sai (nếu có)

Lời giải:

– các câu không đúng là a, c, d, f

– các câu chính xác là b, e

Sửa lại:

a)(-5)2.(-5)3 = (-5)2+3 = (-5)5


c)(0,2)10:(0,2)5 = (0,2)10-5 = (0,2)5


*

Bài 35 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Ta vượt nhận đặc thù sau đây: với a ≠ 0, a ≠ ±1 nếu am = an thì m = n. Nhờ vào tính hóa học này hãy tìm những số thoải mái và tự nhiên m cùng n biết:

*

Lời giải:

*

Bài 36 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một trong những hữu tỉ :

a) 108 . 28

b) 108 : 28

c) 254 . 28

d) 158 . 94

e) 272 : 253

Lời giải:

a) 108 . 28 = (10.2)8 = 208

b) 108 : 28 = (10:2)8 = 58

c) 254 . 28 = 58 . 28 = 108

d) 158 . 94 = 158 . 38 = 458

e) 272 : 253 = (33)2 : (52)3 = 33.2 : 52.3 = 36 : 56 =

*

Bài 37 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): Tính giá trị của biếu thức sau:

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 38 (trang 22 SGK Toán 7 Tập 1): a) Viết những số 227 với 318 dưới dạng những lũy thừa có số mũ là 9.

b) Trong nhì số 227 với 318 số nào lớn hơn.

Lời giải:

a) Ta bao gồm 227 = (23)9 = 89

318 = (32)9 = 99

b) do 8 9 9 xuất xắc 227 18

Bài 39 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): đến x ∈ Q và x ≠ 0. Viết x10 bên dưới dạng:

a) Tích của nhì lũy thừa trong số đó có một quá số là x7.

b) Lũy quá của x2.

c) yêu đương của nhì lũy thừa trong những số ấy số bị phân tách là x12.

Lời giải:

a) x10 = x3 . X7

b) x10 = (x2)5

c) x10 = x12 : x2

Bài 40 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

*

Bài 41 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*

Bài 42 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): tra cứu số tự nhiên n, biết :

*

Lời giải:

*

Bài 43 (trang 23 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: biết rằng 12 + 22 + 32 + … + 102 = 385, đố em tính cấp tốc được tổng:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

Lời giải:

S = 22 + 42 + 62 + … + 202

= (2.1)2 + (2.2)2 + (2.3)2 … (2.10)2

= 22.12 + 22.22 + 22.32 + … + 22.102

= 22 (12 + 22 + … + 102 )

= 4 . 385 = 1540


bài xích giải này còn có hữu ích với các bạn không?

bấm chuột một ngôi sao để tiến công giá!
Xem thêm: Top 8 Đề Thi Cuối Kì 2 Lớp 6 Môn Toán 6 Năm 2021, Đề Thi Học Kì 2 Toán 6 Sách Mới Năm 2022

gửi Đánh giá chỉ

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 915

chưa có ai đánh giá! Hãy là tín đồ đầu tiên review bài này.


Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả chi phí dưới BẤT KỲ vẻ ngoài nào!


*

Điều hướng bài xích viết


Bài 5: Lũy thừa của một số trong những hữu tỉ
Luyện tập trang 22-23
© 2021 học tập Online thuộc thuocmaxman.vn


Xem thêm: Tác Giả Thiên Yết Hoài Thu, Khám Phá Video Phổ Biến Của Thiên Yết Hoài Thu

Cung cấp vì WordPress / Giao diện xây đắp bởi thuocmaxman.vn