TOÁN LỚP 8 TẬP 1 TRANG 5

     

(=left(- dfrac12xy ight) .4x^3 -left(- dfrac12xy ight). 5xy + left(- dfrac12xy ight).2x)

(= -2x^4y + dfrac52x^2y^2-x^2y)

Lưu ý:

Muốn nhân một đối chọi thức cùng với một đa thức, ta nhân đối kháng thức với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.
Bạn đang xem: Toán lớp 8 tập 1 trang 5

Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 1: Nhân solo thức với đa thức khác • Giải bài xích 1 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 có tác dụng tính... • Giải bài 2 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 triển khai phép nhân,... • Giải bài xích 3 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 4 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Đoán tuổi.Bạn... • Giải bài bác 5 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Rút gọn biểu... • Giải bài bác 6 trang 6 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đánh dấux vào ô...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 1: Nhân 1-1 thức với đa thức
• Giải bài xích 1 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 2 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 3 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 4 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 5 trang 5 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 6 trang 6 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 7: Hình Bình Hành Lớp 8, Hình Bình Hành

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn định kỳ Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Núi Phú Sĩ Cao Bao Nhiêu Mét, Núi Phú Sĩ Cao Bao Nhiêu Mét

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12