Toán Lớp 9 Tập 1

     

Giải bài tập trang 55 bài bác 4 con đường thẳng song song và con đường thẳng giảm nhau SGK Toán 9 tập 1. Câu 24: cho hai hàm số bậc nhất...

Bạn đang xem: Toán lớp 9 tập 1


Bài 24 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 24. Mang lại hai hàm số hàng đầu (y = 2x + 3k) cùng (y = (2m + 1)x + 2k - 3).

Tìm điều kiện đối với (m) với (k) để đồ thị của hai hàm số là:

a) hai tuyến phố thẳng giảm nhau;

b) hai đường thẳng tuy vậy song cùng với nhau;

c) hai đường thằng trùng nhau.

Giải:

Hàm số đã cho rằng hàm bậc nhất nên (2m+1 e 0Leftrightarrow m e -1over 2)

a) Hai con đường thẳng cắt nhau:

(Leftrightarrow 2 eq 2m+1)

(Leftrightarrow m eq frac12)

Kết hợp điều kiện hàm bậc nhất (m e pm 1 over 2)

b) hai đường thẳng tuy nhiên song:

(Leftrightarrow left{eginmatrix 2=2m+1\ 3k eq 2k-3 endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix m=frac12\ k eq -3 endmatrix ight.)

c) hai tuyến đường thẳng trùng nhau:

(Leftrightarrow left{eginmatrix 2=2m+1\ 3k= 2k-3 endmatrix ight.)

(Leftrightarrow left{eginmatrix m=frac12\ k= -3 endmatrix ight.)

 

Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

a) Vẽ thứ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

(y = 2 over 3x + 2); (y = - 3 over 2x + 2)

b) Một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục hoành Ox, giảm trục tung Oy trên điểm gồm tung độ bằng 1, cắt các đường trực tiếp (y = 2 over 3x + 2) và (y = - 3 over 2x + 2) theo vật dụng tự tại hai điểm M và N. Kiếm tìm tọa độ của nhị điểm M cùng N.

Xem thêm: Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An, Và Tiền Giảng Đức Phật Thầy Tây An

Giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình dưới

 

b)

Vì M thuộc đồ dùng thị (y=1) và (y = frac23x + 2) 

(Rightarrow frac23x_M+2=1Rightarrow x_M=frac-32)

(Rightarrow Mleft ( -frac32;1 ight ))

Vì N thuộc vật dụng thị (y=1) và (y = - frac32x + 2)

(Rightarrow -frac32x_N+2=1Rightarrow x_N=frac23)

(Rightarrow Nleft ( frac23;1 ight ))

Ta bao gồm đồ thị:

 

Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bài 26. cho hàm số số 1 (y = ax - 4) (1). Hãy xác định hệ số (a) trong mỗi trường thích hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) giảm đường trực tiếp (y = 2x - 1) trên điểm bao gồm hoành độ bằng (2).

Xem thêm: Mặt Trời Xanh Của Tôi - Bài Thơ (Nguyễn Viết Bình)

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường trực tiếp (y = -3x + 2) tại điểm tất cả tung độ bởi (5).

Giải:

a) mang sử nhì hàm số cắt nhau trên (A(x_A;y_A)), hoành độ giao điểm là (x_A=2), (A) là giao điểm bắt buộc tọa độ (A) vừa lòng phương trình hàm số (y = 2x - 1) cho nên vì vậy ta có:

(y_A =2.2-1=3Rightarrow A(2;3))

Thay tọa độ điểm (A) vào phương trình (1) ta được:

(3=a.2-4Rightarrow a=frac72)

b) mang sử hai hàm số giảm nhau tại (B(x_B;y_B)), tung độ điểm cắt phương trình (1) là (y_B=5), (B) là giao điểm nên tọa độ của (B) thỏa mãn phương trình hàm số (y = -3x + 2) cho nên vì thế ta có: