TỔNG BÍ THƯ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG LÀ AI?

  -  

1. Trằn Phú

*

Năm 1925, bạn hữu tham gia thành lập và hoạt động Hội Phục Việt (sau biến thành Hưng phái mạnh rồi Tân Việt cách mạng Đảng). Mon 07 năm 1926, bè bạn Trần Phú được cử sang quảng châu để chạm mặt các bằng hữu lãnh đạo việt nam thanh niên giải pháp mạng bè bạn hội, nhằm bàn vấn đề hợp nhất Hội bạn trẻ với Tân Việt. Tại đây, đồng minh Trần Phú được gặp đồng minh Nguyễn Ái Quốc cùng được đào tạo và huấn luyện về chủ nghĩa Mác - Lênin với về kinh nghiệm tay nghề cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

Bạn đang xem: Tổng bí thư đầu tiên của đảng cộng sản đông dương là ai?

Đầu năm 1927, bạn hữu được cử sang học tại trường Đại học tập Phương Đông, Liên Xô. Tháng 04-1930, đồng minh Trần Phú về nước được bổ sung vào Ban chấp hành tw Đảng với được giao nhiệm vụ khởi thảo phiên bản Luận cương chủ yếu trị của Đảng. Bản luận cưng cửng này được hội nghị trung ương lần trước tiên họp ở hương thơm Cảng (Trung Quốc) mon 10-1930 thông qua. Cũng tại hội nghị này bè bạn Trần Phú được cử làm cho Tổng túng thư củaĐảng cùng sản Đông Dương.

Sau Hội nghị đồng minh trở về nước tổ chức triển khai lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Tháng 03-1931, chủ trì họp báo hội nghị trung ương lần thứ hai nhằm đấu tranh với những tứ tưởng sai lệch trong Đảng và nhà trương tập vừa lòng lực lượng những đoàn thể quần chúng: công hội, nông hội, phụ nữ, thanh niên để lấy phong trào bí quyết mạng tiến lên.

2. Lê Hồng Phong

*

Đồng chí Lê Hồng Phong sinh vào năm 1902 (có tư liệu ghi 1900). Quê nghỉ ngơi xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau khoản thời gian đỗ bởi sơ học, bạn bè Lê Hồng Phong làm thư ký kết cho một hiệu buôn của tín đồ Hoa kiều tại Vinh. Ít lâu sau, bạn hữu Lê Hồng Phong được bạn hữu Phạm Hồng Thái, công nhân xí nghiệp Xi pha, ra mắt vào học tập nghề thợ máy. Hai đồng chí đã vận động, thức tỉnh công nhân đương đầu đòi quyền lợi.

tháng 01-1924, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Phạm Hồng Thái sang xứ sở nụ cười thái lan rồi sang quảng châu (Trung Quốc) cùng với đồng minh Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn thành lập Tâm chổ chính giữa xã. Cuối năm1924, bạn bè được Nguyễn Ái Quốc đào tạo về nhà nghĩa Mác- Lênin và những kinh nghiệm hoạt động quốc tế.. Sau khi tốt nghiệp trường quân sự Hoàng Phố, năm 1926 bạn bè được cử sang trọng Liên Xô học tập trường ko quân. Lê Hồng Phong thâm nhập Hồng quân Liên Xô và được phong quân hàm trung tá. Tiếp đó, bè bạn được vào học tập trường Đại học tập Phương Đông. Năm 1932, giỏi nghiệp được về bên Trung Quốc, bắt mối liên lạc với trong nước và ra đời Ban hải nước ngoài của Đảng.

mon 03-1935, Đại hội đại biểu cả nước lần máy I của Đảng ra mắt tại Ma Cao (Trung Quốc), bè bạn Lê Hồng Phong được thai làm Tổng túng thiếu thư của Đảng. Tháng 07 - 1935, bạn bè đi dự Đại hội nước ngoài cộng sản lần thứ VII với được cử có tác dụng uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành thế giới cộng sản. Trên đây, bằng hữu Lê Hồng Phong đã gặp nữ bè bạn Nguyễn Thị minh khai và hai người yêu nhau rồi cưới nhau làm việc Trung Quốc.

Năm 1936, bạn bè Lê Hồng Phong được cử về Việt Nam hoạt động với danh nghĩa là thay mặt đại diện của nước ngoài cộng sản lân cận Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương. Vào thời kỳ chiến trận dân chủ, đồng chí đã viết một trong những sách ra mắt Liên Xô và phổ biến đường lối chủ trương của Đảng chống chủ nghĩa vạc xít.

Năm 1938, bạn bè bị đế quốc Pháp bắt ở thành phố sài gòn và kết án 10 mon tù. Ngày thu năm 1939, hết hạn tù, đàn đế quốc đưa đồng minh về xã quản thúc. Đồng chí còn chưa kịp liên lạc với Đảng để tránh ly thì bị đàn thực dân Pháp bắt giam lại ở thăm khám Lớn thành phố sài thành rồi đày ra Côn Đảo. Đồng chí bị đàn cai ngục tấn công đập tra khảo khôn xiết dã man tuy vậy vẫn không chịu khai báo, một lòng trung thành với Đảng.

3. Hà Huy Tập

*

Đồng chí Hà Huy Tập sinh năm 1902. Quê ngơi nghỉ làng Kim Nặc, làng mạc Cẩm Hưng, thị xã Cẩm Xuyên. Năm 1923, giỏi nghiệp cđ tiểu học ở Huế, bạn bè Hà Huy Tập được bổ nhiệm về dạy dỗ ở thị buôn bản Nha Trang, rồi lại về dạy tại trường tiểu học Cao Xuân Dục ở Vinh. Tại đây, bè bạn dượ giác ngộ bí quyết mạng.

Năm 1926, đồng chí Hà Huy Tập thâm nhập Hội Phục Việt. Đồng chí chuyển động tích cực trong trào lưu đòi đại xá cho cố kỉnh Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Châu Trinh, tổ chức triển khai học quốc ngữ ban đêm cho công nhân các nhà thiết bị ở Vinh - Bến Thuỷ. Vị thế, đồng minh Hà Huy Tập bị đổi đi dạy ở Quỳ Châu. Đồng chí kháng lại ra quyết định nên đã trở nên cách chức.

Năm 1927, đồng minh Hà Huy Tập vào chuyển động ở nam giới Kỳ. Mon 07-1928, bè bạn được cử sang quảng châu trung quốc (Trung Quốc) bàn việc thống độc nhất Đảng. Sau đó, bạn bè được giới thiệu sang học trường Đại học Phương Đông của nước ngoài cộng sản. Năm 1932, học tập xong, đồng chí tìm giải pháp về nước. Qua Pari, Hà Huy Tập bị chính phủ Pháp trục xuất. Đồng chí sang trọng Bỉ rồi quay lại Liên Xô. Đầu năm 1934, Hà Huy Tập về tới Ma Cao (Trung Quốc), đã cùng rất Lê Hồng Phong lập ra ban chỉ huy Đảng sinh hoạt hải ngoại. Hà Huy Tập là người sở hữu trì ban chỉ huy này và sẵn sàng cho việc triệu tập Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng trong thời điểm tháng 03-1935.

tháng 07-1936, bè bạn Hà Huy Tập cùng với đồng minh Lê Hồng Phong triệu tập Hội nghị Ban chấp hành tw Đảng làm việc Thượng Hải (Trung Quốc) để bổ sung cập nhật nghị quyết của trung ương trước tình trạng mới. Tại họp báo hội nghị này, đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng bí thư thay bạn hữu Lê Hồng Phong. Sau đó, bạn bè trở về thành phố sài thành cùng cơ quan tw Đảng trực tiếp chỉ đạo phong trào phương pháp mạng vào cả nước. Thời hạn này, bạn bè Hà Huy Tập viết sách vở giải thích cơ chế mới của Đảng, vén mặt bầy Tơrôtxkít phản phương pháp mạng.

4. Nguyễn Văn Cừ

*

Năm 1936, trào lưu đấu tranh của dân chúng ta phạt triển khỏe mạnh cùng với chiến thắng của khía cạnh trận bình dân ở Pháp đã buộc thực dân Pháp sinh hoạt Đông Dương bắt buộc trả lại tự do thoải mái cho Nguyễn Văn Cừ. Ra tù, về Hà Nội, đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng. Nguyễn Văn Cừ được bầu vào Ban thường xuyên vụ tw trong họp báo hội nghị Ban chấp hành trung ương tháng 09-1937.

mon 03-1938, Ban chấp hành tw Đảng họp quyết định thành lập Mặt trận thống tuyệt nhất dân chủ. Cũng tại hội nghị này, bạn hữu Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng bí thư thay đồng chí Hà Huy Tập. Sau đó, bạn bè vào chuyển động tại sài Gòn. Trào lưu cách mạng lên cao, địch theo dõi đồng minh rất sát, rồi chúng trục xuất bè bạn ra ngoài Nam Bộ. Trở ra Hà Nội, bạn bè chú trọng việc thành lập Mặt trận thống tuyệt nhất dân nhà Đông Dương, trực tiếp chỉ đạo báo chí công khai của Đảng.

ngày thu năm 1938, bạn bè Nguyễn Văn Cừ vào phái mạnh Kỳ cùng rất thường vụ tw đấu tranh chống bọn Tơrôtxkít giả danh mác xít phá hoại giải pháp mạng. Ký kết tên Trí Cường, đồng minh viết nhà cửa Tự chỉ trích - một tác phẩm có mức giá trị lớn về lý luận và thực tiễn. Với sản phẩm này, bằng hữu đã gồm đóng góp đặc biệt vào việc củng vắt sự nhất trí vào Đảng cùng tăng cường hình ảnh hưởng, đáng tin tưởng của Đảng vào quần bọn chúng nhân dân.

5. Trường Chinh

*

vào tháng 02-1951, tại Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm II của Đảng,đồng chí ngôi trường Chinh được bầu làm Tổng túng thiếu thư Ban chấp hành tw Đảng lao rượu cồn Việt Nam. Đây là lần thứ nhất Ban Chấp hành trung ương được thai họp chính thức trong một Đại hội đại biểu toàn quốc.

mon 12 -1986, tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm công nghệ VI của Đảng, bè bạn được tôn vinh làm vắt vấn Ban chấp hành tw Đảng.

6. Lê Duẩn

*

Năm 1937, bằng hữu giữ chức bí thư xứ uỷ Trung Kỳ. Năm 1940, bè bạn bị địch bắt và phán quyết 10 năm tù. Năm 1946, bè bạn ra Hà Nội. Thời điểm cuối năm 1946, trung ương cử bạn bè vào chỉ đạo cuộc nội chiến ở nam giới Bộ.

Từ1954-1957, bằng hữu ở lại miền nam lãnh đạo phong trào cách mạng. Năm 1957, bằng hữu được điều ra tw công tác. Năm 1960, tại Đại hội đại biểu việt nam lần trang bị III của Đảng, bạn bè Lê Duẩn được thai làm bí thư thứ nhất Ban chấp hành tw Đảng Lao hễ Việt Nam. Năm 1978, bè bạn làm túng bấn thư Quân uỷ trung ương.

mon 12-1976, trên Đại hội đại biểu cả nước lần lắp thêm IV của Đảng, đồng minh được thai làm Tổng túng thiếu thư ban chấp hành trung ương Đảng cùng sản Việt Nam. Tháng 03-1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật V của Đảng, đồng chí Lê Duẩn liên tiếp được bầu làm Tổng túng bấn thư Ban chấp hành tw Đảng cùng sản Việt Nam.

7. Nguyễn Văn Linh

*

Năm 1936, bạn bè được tiếp thụ vào Đảng cộng sản Đông Dương, vận động ở tp hải phòng và Hà Nội. Năm 1939, bè bạn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sài Gòn, tiếp nối được Đảng điều ra Trung Kỳ nhằm lập lại xứ uỷ Trung Kỳ. Năm 1941, bạn hữu Nguyễn Văn Linh bị bắt ở Vinh, bị phán quyết 5 năm tù cùng bị đày ra Côn Đảo.

Năm 1945, bạn bè hoạt rượu cồn ở miền Tây, tp sài gòn - Chợ to với cương vị túng bấn thư Thành uỷ, bí thư đặc khu thành phố sài thành - Chợ Lớn. Năm 1949-1960, bạn bè là Uỷ viên cùng quyền túng thiếu thư xứ uỷ nam Bộ. Năm 1960, tại Đại hội Đảng lần vật dụng III, đồng minh được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, làm bí thư, Phó bí thư trung ương cục miền Nam.

Năm 1976, bạn hữu giữ chức vụ túng thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12-1976, trên Đại hội đại biểu nước ta lần thiết bị IV, bè bạn Nguyễn Văn Linh được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng, uỷ viên Bộ bao gồm trị, Ban túng thư, giữ chức trưởng phòng ban Cải sản xuất xã hội chủ nghĩa của trung ương, trưởng phòng ban Dân vận và trận mạc Trung ương, quản trị Tổng Công đoàn việt nam đến năm 1980.

Năm 1981, bạn bè làm bí thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh. Năm 1982, tạiĐại hội đại biểu việt nam lần trang bị V, bạn bè được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng. Năm 1985, đồng minh được Ban Chấp hành tw Đảng thai vào Bộ bao gồm trị, làm túng bấn thư Thành uỷ tp Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Mark The Word(S) Closest In Meaning To The Underlined Word(S): You Could Use Fluorescent Lamps Instead Of Ordinary Light Bulb

mon 12-1986, trên Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm VI của Đảng, bằng hữu Nguyễn Văn Linh được thai làm Tổng bí thư ban chấp hành tw Đảng cộng sản vn kiêm chức túng bấn thư Đảng uỷ quân sự trung ương (năm 1987).

tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần sản phẩm VII của Đảng (tháng 06-1991) với Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm công nghệ VIII của Đảng (tháng 07-1996), đồng minh được tôn vinh làm nuốm vấn Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

8. Đỗ Mười

*

Sau giải pháp mạng mon Tám năm 1945, đồng chí Đỗ Mười giữ lại chức túng bấn thư tỉnh uỷ Hà Đông. Từ năm 1946 mang lại 1954, đồng chí giữ những chức vụ sau: túng bấn thư thức giấc uỷ Hà Nam; bí thư kiêm chủ tịch Uỷ ban binh lửa hành chủ yếu Nam Định; khu uỷ viên khu III kiêm túng thư tỉnh giấc uỷ Ninh Bình; Phó túng thiếu thư Liên khu vực uỷ III kiêm Phó chủ tịch Uỷ ban binh cách hành chính Liên khu vực III; chủ yếu uỷ cỗ tư lệnh khu tả ngạn sông Hồng.

Sau cuộc binh đao chống thực dân Pháp xâm chiếm 1954, bè bạn Đỗ Mười duy trì chức túng thiếu thư Thành uỷ kiêm chủ tịch Uỷ ban Quân chính thành phố Hải Phòng. Tháng 03-1955, đồng chí được bổ sung làm uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành tw Đảng khóa II. Năm 1960, trên Đại hội đại biểu nước ta lần sản phẩm công nghệ III bằng hữu được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng. Từ thời điểm năm 1956-1973, đồng minh Đỗ Mười được bổ nhiệm làm thứ trưởng rồi bộ trưởng Bộ Nội thương; nhà nhiệm Uỷ ban vật giá cả nhà đất nước; Trưởng phái bộ Thanh tra chính phủ; Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm công ty nhiệm Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước; Phó Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ kiêm bộ trưởng liên nghành Bộ xây dựng.

Đất nước thống nhất, mon 12-1976, trên Đại hội đại biểu việt nam lần máy IV, bằng hữu được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng cùng uỷ viên dự khuyết Bộ chính trị; tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng chính phủ. Mon 07-1981, bè bạn Đỗ Mười giữ dịch vụ Phó chủ tịch Hội đồng hóa trưởng. Mon 03-1982, trên Đại hội đại biểu vn lần thiết bị V, bạn hữu được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, uỷ viên Bộ chủ yếu trị. Năm 1986, trên Đại hội đại biểu cả nước lần máy VI, bằng hữu được bầu vào Ban Chấp hành trung ương Đảng, uỷ viên Bộ bao gồm trị, trực thuộc Ban túng bấn thư. Tháng 06-1986, đồng chíđược Quốc hội bầu quản lý tịch Hội đồng điệu trưởng.

mon 06-1991, trên Đại hội đại biểu cả nước lần trang bị VII, bè bạn được thai lại vào Ban Chấp hành tw Đảng, uỷ viên Bộ chủ yếu trị, giữ lại chức Tổng túng thư Ban Chấp hành trung ương Đảng. Tháng 06-1996, tại Đại hội đại biểu việt nam lần VIII, bạn hữu tiếp tục giữ công tác Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng. Tháng 12-1997, tại hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành tw Đảng khoá VIII, bè bạn Đỗ Mười được suy tôn làm thế vấn Ban Chấp hành tw Đảng.

9. Lê Khả Phiêu

*

từ thời điểm năm 1964-1993, bằng hữu đã đảm nhận các chức vụ: thiết yếu uỷ kiêm Trung đoàn trưởng; Phó nhà nhiệm chủ yếu trị Quân quần thể Trị Thiên; chủ nhiệm thiết yếu trị quân đoàn 2; Phó thiết yếu uỷ kiêm chủ nhiệm bao gồm trị Quân khu 9; Phó bí thư Quân quần thể uỷ Quân quần thể 9; thiếu tướng, nhà nhiệm thiết yếu trị, Phó bốn lệnh bao gồm trị trận mạc 719; Trung tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục bao gồm trị; Thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội quần chúng. # Việt Nam.

Năm 1991, trên Đại hội đại biểu việt nam lần VII của Đảng, bằng hữu Lê Khả Phiêu được bầu vào Ban Chấp hành tw Đảng. Tháng 06-1992, tại hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ ba, khoá VII, đồng chí được thai vào Ban bí thư, kế tiếp được phân công thường trực Ban túng bấn thư. Mon 01-1994, đồng minh được thai vào Bộ thiết yếu trị. Năm 1996, tại Đại hội đại biểu vn lần vật dụng VIII, bạn bè Lê Khả Phiêu được thai vào Ban Chấp hành tw Đảng, uỷ viên thường vụ, sở tại Bộ bao gồm trị.

10. Nông Đức Mạnh

*

Năm 1958-1961, bạn bè học trung cấp cho nông lâm trung ương. Năm 1962-1963, đồng minh là công nhân lâm nghiệp, chuyên môn viên điều tra trong Ty lâm nghiệp Bắc Kạn. Từ thời điểm năm 1963-1965, đồng chí làm team phó đội khai quật gỗ Bạch Thông. Năm 1965-1966, bạn hữu học giờ Nga trên trường nước ngoài ngữ Hà Nội. Trường đoản cú 1966-1971, bằng hữu là sinh viên học viện chuyên nghành Lâm nghiệp Lêningrát, Liên Xô.

Năm 1972, trở về nước, đồng chí được phân công làm phó phòng ban thanh tra Ty lâm nghiệp tỉnh giấc Bắc Thái. Năm 1973-1974, bè bạn làm người đứng đầu Lâm ngôi trường Phú Lương, Bắc Thái. Trường đoản cú 1974-1976, đồng chí được cử đến lớp tại ngôi trường Đảng thời thượng Nguyễn Ái Quốc.

tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ s lần trang bị VI của Đảng, bạn bè Nông Đức to gan được thai làm Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành trung ương Đảng. Tháng 03-1989, đồng chí được phân công làm trưởng phòng ban dân tộc trung ương. Tháng 11-1989, đồng minh được bầu bổ sung cập nhật Đại biểu Quốc hội khoá VIII và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội.

trên Đại hội đại biểu nước ta lần trang bị VII của Đảng, đồng chí được thai vào Ban chấp hành tw Đảng với được trung ương bầu vào Bộ bao gồm trị. Tháng 09-1992, bè bạn làm chủ tịch Quốc hội khóa IX. Trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thiết bị VIII của Đảng, đồng minh được bầu vào Ban chấp hành trung ương Đảng, được trung ương bầu vào Bộ bao gồm trị.

mon 09-1997, đồng minh giữ cương vị quản trị Quốc hội khoá Xvà được phân công có tác dụng thường vụ Bộ chủ yếu trị trong thời điểm tháng 01-1998.

mon 04-2001, trên Đại hội đại biểu nước ta lần đồ vật IX của Đảng, đồng chí Nông Đức khỏe mạnh được trung ương bầu có tác dụng Tổng túng thiếu thư của Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2006, trên Đại hội đại biểu việt nam lần sản phẩm X của Đảng, bạn bè Nông Đức Mạnh thường xuyên được bầu giữ chức Tổng túng thư Ban Chấp hành tw Đảng.

11 - Nguyễn Phú Trọng

*

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 tháng tư năm 1944 tại thôn Đông Hội, thị xã Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Từ thời điểm năm 1957 mang đến năm 1963, là học sinh trường cấp II rồi cung cấp III Nguyễn Gia Thiều thị xã Gia Lâm (nay là quận Long Biên) Hà Nội.

Năm 1963, học tập Khoa Văn, ngôi trường Đại học Tổng phù hợp Hà Nội, tốt nghiệp bằng Cử nhân văn chương. Năm 1967, đồng chí vào Đảng cộng sản Việt Nam. Sau đó, công tác tại tạp chí tiếp thu kiến thức (tiền thân của tạp chí cùng sản. Năm 1973, đồng minh được cử đi học lớp nghiên cứu sinh về kinh tế tài chính chính trị trên Trường Nguyễn Ái Quốc (nay là học viện Chính trị đất nước Hồ Chí Minh).

Năm 1981, đồng minh được cử quý phái Liên Xô làm thực tập sinh, học hành và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Viện Hàn lâm công nghệ Xã hội Liên Xô (thuộc Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản Liên Xô).

tháng 8 năm 1983, bè bạn về nước, tiếp tục công tác ở Ban xây đắp Đảng của tạp chí cùng sản. Được đề bạt làm cho Phó trưởng phòng ban (tháng 10 năm 1983), trưởng phòng ban (tháng 9 năm 1987), Uỷ viên Ban biên tập (tháng 3 năm 1989), Phó tổng biên tập (tháng 5 năm 1990) rồi Tổng biên tập tạp chí cùng sản (tháng 8 năm 1991). Năm 1992, đồng chí được phong học tập hàm Phó giáo sư với 10 năm sau (2002) được phong học hàm Giáo sư. Từ thời điểm ngày 20 mang đến ngày 25 tháng một năm 1994, tại họp báo hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng cùng sản Việt Nam, họp trên Hà Nội, bạn hữu được bầu bổ sung cập nhật vào Ban chấp hành tw Đảng cộng sản vn khóa VII. Mon 8 năm 1996, bạn bè làm Phó bí thư Thành uỷ Hà Nội, kiêm, phụ trách công tác làm việc tuyên giáo của Thành ủy.

Tháng 2 năm 1998, đồng chí được cắt cử phụ trách công tác làm việc tư tưởng - văn hóa truyền thống và khoa giáo của Đảng cùng sản Việt Nam, Phó quản trị Hội đồng lý luận Trung ương. Hiệu phó trường Đại học KHXH với Nhân Văn.

từ tháng 8 năm 1999 tính đến hết nhiệm kì của Đại hội VIII, bạn bè tham gia trực thuộc Bộ thiết yếu trị của Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản vn khóa VIII; trực tiếp chỉ huy việc biên soạn Văn kiện Đại hội IX của Đảng.

Tháng 1 năm 2000, bằng hữu làm bí thư Thành uỷ Hà Nội. Mon 11 năm 2001, bè bạn kiêm nhiệm chủ tịch Hội đồng trình bày Trung ương, phụ trách công tác làm việc lý luận của Đảng. Từ đầu năm mới 2003, đồng minh trực tiếp lãnh đạo công tác tổng kết hai mươi năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn khiếu nại Đại hội X của Đảng.

Ngày 26 mon 6 năm 2006, bạn hữu đảm nhận chức vụ quản trị Quốc hội thay bè bạn Nguyễn Văn An.

tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa XII, bè bạn tái thắng cử chức quản trị Quốc hội.

Xem thêm: Những Thủ Khoa Đầu Vào Trường Thpt Chuyên Hùng Vương Phú Thọ Có Tốt Không?

trên Đại hội Đảng cộng sản việt nam XI, bạn hữu được bầu làm Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản vn từ ngày 19 tháng một năm 2011. Bạn hữu Nguyễn Phú Trọng đã có tương đối nhiều nỗ lực trong công tác chỉnh đốn Đảng, bức tốc sự lãnh đạo của Đảng, như việc đưa ra Nghị quyết tw 4 (khóa XI “Một số vụ việc cấp bách về chế tạo Đảng hiện nay”.