TOPIC TIẾNG ANH VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

     

Để dịch rời từ vị trí này đến vị trí khác các chúng ta có thể sử dụng xe đạp, xe máy, ô tô hay xe pháo buýt, chúng đông đảo là phần đa phương tiện giao thông gắn bó với cuộc sống thường ngày hàng ngày của bé người. Vậy Tên các phương tiện giao thông vận tải trong tiếng Anh được viết với đọc như vậy nào? Hãy khám phá qua bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Topic tiếng anh về phương tiện giao thông

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh và phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu – weak-sound (trong một vài trường thích hợp khi nói, hiện tượng lạ nuốt âm hoặc nhiều âm được nói vơi đi trở thành một âm khối lượng nhẹ hơn nhưng sát với nó).

Contents


Phương tiện giao thông vận tải đường bộ

 

UK

US

 
Car/kɑː(r)//kɑːr/ô tô
Bicycle/ bike/ˈbaɪsɪkl/ hoặc /baɪk//ˈbaɪsɪkl/ hoặc /baɪk/xe đạp
Motorized bicyble/ˈməʊtəraɪzd ˈbaɪsɪkl//ˈməʊtəraɪzd ˈbaɪsɪkl/Xe đánh đấm điện
Motorcycle/ motorbike/ˈməʊtəsaɪkl/ hoặc /ˈməʊtəbaɪk//ˈməʊtərsaɪkl/ hoặc /ˈməʊtərbaɪk/xe máy
Scooter/ˈskuːtə(r)//ˈskuːtər/xe tay ga
Truck/ lorry/trʌk/ hoặc /ˈlɒri//trʌk/ hoặc /ˈlɔːri/xe tải
Van/væn//væn/xe thiết lập nhỏ
Minicab/Cab/ˈmɪnikæb/ hoặc /kæb//ˈmɪnikæb/ hoặc /kæb/xe mang đến thuê
Tram/træm//træm/Xe điện
cyclo/ˈsaɪkləʊ//ˈsaɪkləʊ/Xe xích lô

=> mày mò từ vựng giờ Anh về con đường phố

 Phương tiện giao thông công cộng

 

UK

US

 
Bus/bʌs//bʌs/xe buýt
Taxi/ˈtæksi//ˈtæksi/xe taxi
Tube/ tjuːb//tuːb/tàu năng lượng điện ngầm
Underground/ˌʌndəˈɡraʊnd//ˌʌndərˈɡraʊnd/tàu điện ngầm
Subway/ˈsʌbweɪ//ˈsʌbweɪ/tàu năng lượng điện ngầm
High-speed train/ˌhaɪ ˈspiːd treɪn//ˌhaɪ ˈspiːd treɪn/ tàu cao tốc
Railway train/ˈreɪlweɪ treɪn//ˈreɪlweɪ treɪn/tàu hỏa
Coach/kəʊtʃ//koʊtʃ/xe khách

Phương tiện giao thông vận tải đường thủy

 

UK

US

 
Boat/bəʊt/ /boʊt/ thuyền
Ferry/ˈferi//ˈferi/phà
Speedboat/ˈspiːdbəʊt//ˈspiːdboʊt/tàu rất tốc
Ship/ʃɪp//ʃɪp/tàu thủy
Sailboat/ˈseɪlbəʊt//ˈseɪlboʊt/thuyền buồm
Cargo ship/ˈkɑːɡəʊ ʃɪp//ˈkɑːrɡoʊ ʃɪp/tàu chở sản phẩm trên biển
Cruise ship/kruːz ʃɪp//kruːz ʃɪp/tàu du lịch (du thuyền)
Rowing boat/ˈrəʊɪŋbəʊt//ˈrəʊɪŋ boʊt/thuyền bao gồm mái chèo
Submarine/ˌsʌbməˈriːn//ˌsʌbməˈriːn/Tàu ngầm
Canoe/kəˈnuː//kəˈnuː/Xuồng

 Phương tiện hàng không

 

UK

US

 
Airplane/ˈeəpleɪn/ /ˈerpleɪn/ máy bay
Helicopter/ˈhelɪkɒptə(r)//ˈhelɪkɑːptər/trực thăng
Hot-air balloon/ˌhɒt ˈeə bəluːn//ˌhɑːt ˈer bəluːn/khinh khí cầu
Glider/ˈɡlaɪdə(r)//ˈɡlaɪdər/Tàu lượn
Propeller plane/prəˈpelə(r) pleɪn//prəˈpelər pleɪn/Máy cất cánh động cơ cánh quạt

*

Một số các loại xe chuyên dụng khác

 

UK

US

 
Police car/pəˈliːs kɑː(r)//pəˈliːs kɑːr/Xe cảnh sát
Ambulance/ˈæmbjələns//ˈæmbjələns/Xe cứu vớt thương
Mountain bike/ˈmaʊntən baɪk//ˈmaʊntn baɪk/Xe đánh đấm địa hình
Tricycle/ˈtraɪsɪkl//ˈtraɪsɪkl/Xe bố bánh
Crane/kreɪn//kreɪn/Xe cẩu
Forklift/ˌfɔːklɪft//ˌfɔːrklɪft/Xe nâng
Tractor/ˈtræktə(r)//ˈtræktər/Xe khéo
Fire engine/ˈfaɪər endʒɪn//ˈfaɪər endʒɪn/Xe cứu giúp hỏa

 Cách hỏi về phương tiện giao thông vận tải bằng giờ đồng hồ Anh

Câu hỏi: How vì you + V + Danh từ bỏ chỉ địa danhVí dụ: How vị you get to work?Trả lời: I + Verb + danh trường đoản cú chỉ địa danh + by + phương tiện đi lại giao thông

Ví dụ: I go to lớn work by motorbike

When I was a student, I usually took the bus khổng lồ go to the university because bus fare was quite affordable for me at that time. But It took me a lot of time & energy khổng lồ wait for a bus, especially It was very crowded in rush hours.

Xem thêm: Thông Tin Mới Về Tokyo Ghoul Kết Thúc Như Thế Nào, Anime Tokyo Ghoul Đã Kết Thúc Chưa

Now, I mainly commute lớn work by my motorbike. I find it’s more convenient và flexible. If I want to stop by the market on the way to go home, I can go.

Khi còn là một sinh viên, tôi thường mang đến trường bởi xe buýt vày lúc đó giá vé xe cộ buýt khá hợp với túi tiền bạc tôi. Nhưng mà tôi đang mất không ít thời gian và công sức để hóng xe buýt, đặc biệt là nó rất đông vào tiếng cao điểm.

Xem thêm: Khám Phá Giá Trị Dinh Dưỡng Của Tôm Sú Mà Không Phải Ai Cũng Biết

Bây giờ, tôi nhà yếu đi làm việc bằng xe pháo máy. Tôi thấy nó thuận tiện và hoạt bát hơn. Ví như tôi muốn ghé vào chợ trên đường về nhà, tôi rất có thể đi.

Bài tập: các câu cho dưới đây Đúng (true) hay Sai (False):

1.The truck is longer than a train