Trừ Số Đo Thời Gian

     

- nếu như số đo theo đơn vị nào kia ở số bị trừ nhỏ nhiều hơn số đo tương ứng ở số trừ thì cần biến hóa $1$ đơn vị chức năng hàng lớn hơn liền kề sang đối kháng vị nhỏ hơn rồi tiến hành phép trừ như bình thường.

Bạn đang xem: Trừ số đo thời gian

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: (9) giờ (45) phút ( - ,,3) tiếng (12) phút.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép trừcác số tự nhiên.

- khi tính sau mỗi kết quả ta cần ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

Xem thêm: Trường Thpt Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai, Trường Thpt Chuyên Lương Thế Vinh

Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:


*

Vậy: (9) tiếng (45) phút ( - ,,3) giờ (12) phút ( = ,,6) giờ (33) phút

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: (14) phút (15) giây ( - ,,8) phút (39) giây.

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng mặt hàng và thực hiện tính như đối với phép trừcác số trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Xử Lý Người Thứ 3 Cố Tình Phá Hoại Hạnh Phúc Gia Đình Người Khác

- lúc tính sau mỗi tác dụng ta buộc phải ghi đơn vị chức năng đo tương ứng.

- Ta thấy (15) giây (
Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài bác 1: Ôn tập khái niệm phân số. Tính chất cơ bản của phân số
bài bác 2: Ôn tập: đối chiếu hai phân số
bài 3: Ôn tâp: đối chiếu phân số (tiếp)
bài 4: Phân số thập phân
bài 5: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân số
bài 6: Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số
bài xích 7: lếu số
bài 8: lếu láo số (tiếp)
bài xích 9: Ôn tập về giải toán
bài bác 10: Ôn tập và bổ sung về giải toán
bài bác 11: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm
bài xích 12: Ôn tập: Bảng đơn vị đo trọng lượng
bài bác 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài 1: khái niệm số thập phân
bài xích 2: hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài xích 3: Số thập phân bởi nhau. So sánh hai số thập phân
bài 4: Viết các số đo độ nhiều năm dưới dạng số thập phân
bài 5: Viết những số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
bài bác 6: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
bài bác 7: Phép cộng số thập phân. Tổng các số thập phân
bài 8: Phép trừ nhị số thập phân
bài bác 9: Nhân một vài thập phân với một số trong những tự nhiên
bài bác 10: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
bài bác 11: Nhân một số thập phân với một vài thập phân
bài xích 12: Chia một số thập phân cho một số trong những tự nhiên
bài bác 13: Chia một vài thập phân mang đến 10, 100, 1000, ...
bài bác 14: Chia một trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên nhưng mà thương tìm kiếm được là một số trong những thập phân
bài 15: Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những thập phân
bài 16: Chia một trong những thập phân cho một trong những thập phân
bài 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính cùng với tỉ số tỷ lệ
bài 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: kiếm tìm tỉ số tỷ lệ của hai số
bài 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá chỉ trị xác suất của một số trong những
bài bác 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá bán trị phần trăm của số kia
bài xích 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến giao thương mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài 1: Tam giác. Diện tích hình tam giác
bài bác 2: Hình thang. Diện tích hình thang
bài xích 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
bài 4: Diện tích hình trụ
bài xích 5: rèn luyện về diện tích những hình
bài 6: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài 7: diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài 8: diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương
bài bác 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài xích 10: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài bác 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài bác 1: Bảng đơn vị chức năng đo thời hạn
bài bác 2: cùng số đo thời gian
bài bác 3: Trừ số đo thời gian
bài 4: Nhân số đo thời gian với một trong những
bài xích 5: phân chia số đo thời hạn cho một vài
bài xích 6: tốc độ
bài bác 7: Quãng mặt đường
bài xích 8: thời gian
bài bác 9: hai vật chuyển động ngược chiều
bài xích 10: hai vật vận động cùng chiều
bài 11: vận động trên làn nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về đo độ dài và đo cân nặng
bài xích 2: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
bài 3: Ôn tập về số đo thời gian
bài xích 4: Ôn tập về phép cùng
bài xích 5: Ôn tập về phép trừ
bài xích 6: Ôn tập về phép nhân
bài bác 7: Ôn tập về phép phân chia
bài 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
bài xích 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một trong những hình

*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.