Ưcln(2N+1 6N+5)

  -  
chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: ưcln(2n+1 6n+5)

lựa chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Gọi ƯCLN(2n+1;6n+5)=d

=>6n+5 phân chia hết cho d; 2n+1 chia hết cho d

6n+5-3(2n+1) chia hết cho d

2 chia hết mang lại d

d nằm trong Ư(2)=1;2

nếu d bằng 2

=>2n+1 chia hết đến 2

mà 2n phân chia hết cho 2

không tồn tại khi d=2

Vậy ƯCLN(2n+1;6n+5)=1

tick nha


*

Goi UCLN(2n+1;6n+5)=d

Ta co:2n+1 chia hết mang lại d

6n+5 phân tách hết mang đến d

=>3(2n+1) phân chia hết mang lại d

6n+5 phân chia hết cho d

=>6n+3 phân chia hết mang đến d

6n+5 chia hết đến d

=>(6n+5)-(6n+3) chia hết đến d

=>2 chia hết cho d

=>dEU(2)=1,2

Mà 2n+1 không phân chia hết cho 2

=>d=1


1. đến N THUỘC N SAO. CHỨNG MINH

A, ƯCLN ( 2N + 2 ; 2N+ 3 ) = 1

B, ƯCLN ( 2N + 5 ; 3N + 7 ) = 1

C,ƯCLN ( 3N + 5 ; 6N + 9 ) = 1

GIÚP MÌNH VỚI MÌNH CẦN GẤP BẠN NÀO cấp tốc VÀ TRẢ LỜI ĐÚNG MÌNH cho một TÍCH


A,

Từ đề bài xích ta có

(2n+3;2n+2⋮dRightarrowleft(2n+3 ight)-left(2n+2 ight)⋮d)

(Rightarrow1⋮d)

suy ra d=1 suy ra đpcm

B nhân 3vào số đầu tiên

nhâm 2 vào số trang bị 2

rồi trừ đi được đpcm

C,

Nhân 2 vào số đầu tiên rồi trừ đi được đpcm


gọi UCLN(2n+1;6n+5)=d

ta tất cả :

2n+1 phân tách hết đến d

=>3(2n+1) phân tách hết mang lại d

=>6n+3 phân tách hết cho d

6n+5 phân tách hết cho d

=>(6n+5)-(6n+3) phân chia hết đến d

=>2 phân chia hết mang đến d=>d nằm trong U(2)=1;2

nếu d=2 thì 2n+1 ko phân tách hết đến d

nên d=1

=>UCLN(2n+1;6n+5)=1


a) call d là ước chung lớn số 1 của 4n + 3 và 2n + 1 ( n e N )

Ta có : 4n + 3(⋮)d ( 1 )

2n + 1(⋮)d tuyệt 2 ( 2n + 1 )(⋮)d = 4n + 2(⋮)d ( 2 )

từ bỏ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra : ( 4n + 3 ) - ( 4n + 2 )(⋮)d

tốt 1(⋮)d suy ra d = 1

Vậy ƯCLN ( 4n + 3 ; 2n + 1 ) = 1

b) hotline d là mong chung lớn số 1 của 6n + 1 và 4n + 5

Ta tất cả : 6n + 1(⋮)d giỏi 2 ( 6n + 1 ) (⋮)d = 12n + 2(⋮)d ( 1 )

4n + 5(⋮)d tuyệt 3 ( 4n + 5 )(⋮)d = 12n + 15(⋮)d ( 2 )

từ bỏ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra

( 12n + 15 ) - ( 12n + 2 )(⋮)d

giỏi 13(⋮)d

Suy ra d e ƯC ( 13 ) = 1 ; 13

Ta gồm 6n + 1 chia hết đến 13 suy ra 2 ( 6n + 1 ) phân chia hết cho 13 suy ra 13n - ( n - 2 ) phân chia hết cho 13

suy ra n - 2 phân tách hết mang đến 13 suy ra n - 2 = 13k suy ra n = 13k + 2 ( k e N )

Suy ra cùng với n( e)13k + 2 thì 6n + 1 không chia hết đến 13 phải d quan trọng là 13.

cho nên d = 1

Vậy ƯCLN( 6n + 1 , 4n + 5 ) = 1


Đúng(0)
Proed_Game_Toàn

) call d là ước chung lớn nhất của 4n + 3 và 2n + 1 ( n e N )Ta gồm : 4n + 3 ⋮d ( 1 )2n + 1 ⋮d giỏi 2 ( 2n + 1 ) ⋮d = 4n + 2 ⋮d ( 2 )Từ ( 1 ) với ( 2 ) suy ra : ( 4n + 3 ) - ( 4n + 2 ) ⋮dhay 1 ⋮d suy ra d = 1Vậy ƯCLN ( 4n + 3 ; 2n + 1 ) = 1b) điện thoại tư vấn d là ước chung lớn số 1 của 6n + 1 cùng 4n + 5Ta gồm : 6n + 1 ⋮d hay 2 ( 6n + 1 ) ⋮d = 12n + 2 ⋮d ( 1 )4n + 5 ⋮d giỏi 3 ( 4n + 5 ) ⋮d = 12n + 15 ⋮d ( 2 )Từ ( 1 ) cùng ( 2 ) suy ra( 12n + 15 ) - ( 12n + 2 ) ⋮dHay 13 ⋮dSuy ra d e ƯC ( 13 ) = 1 ; 13 Ta bao gồm 6n + 1 phân tách hết cho 13 suy ra 2 ( 6n + 1 ) chia hết đến 13 suy ra 13n - ( n - 2 ) phân chia hết mang lại 13suy ra n - 2 phân chia hết cho 13 suy ra n - 2 = 13k suy ra n = 13k + 2 ( k e N )Suy ra với n ≠ 13k + 2 thì 6n + 1 không chia hết cho 13 bắt buộc d tất yêu là 13.


Đúng(0)

Bài 1:Tìm

a)ƯCLN(6n+3 ;6n+9)

b)ƯCLN(2n-1;9n+4)


#Toán lớp 6
0

Bài 1: tìm kiếm ƯCLN(ab+ba cùng 55)

Bài 2: CMR các số tiếp sau đây NTCN

a, 2n+5 với 3n+7 (n trực thuộc N)

b, 2n+1 và 6n+5 (n nằm trong N)

c, 2n+3 với 4n+8 (n ở trong N)
Xem thêm: Nghi Ngờ Con Gái Mình Bị Anh, Q Trấn Lột Tiền, Anh T Nhờ Anh M

#Toán lớp 6
0

tìm ƯCLN(2n+,6n+5)với n thuộc N


#Toán lớp 6
0

Chứng minh rằng ƯCLN ( 2n+1 ; 6n+5 ) = 1

Các các bạn giúp bản thân với!! mình đang yêu cầu gấp.

Ai trả lời nhanh và đúng tuyệt nhất thì mình tick cho!!!!!


#Toán lớp 6
4
Nguyễn anh quân

Gọi ƯCLN (2n+1;6n+5) = d ( d trực thuộc N sao )

=> 2n+1 với 6n+5 số đông chia hết mang đến d

=> 3.(2n+1) với 6n+5 phần lớn chia hết đến d

=> 6n+3 và 6n+5 mọi chia hết cho d

=> 6n+5-(6n+3) chia hết cho d

=> 2 phân chia hết đến d

Mà 2n+1 lẻ buộc phải d lẻ

=> d=1

=> ƯCLN (2n+1;6n+5) = 1

=> ĐPCM

k mk nha


Đúng(0)
è Quốc Anh

Gọi UCLN(2n+1;6n+5)=d

Ta có: 2n+1 phân chia hết đến d(Rightarrow3left(2n+1 ight))chia hết cho d(Rightarrow6n+3)chia hết đến d

6n+5 chia hết mang đến d

(Rightarrowleft(6n+5 ight)-left(6n+3 ight))chia hết mang đến d

(Rightarrow2)chia hết mang lại d

(Rightarrow dinleft1,2 ight\).Vì 2n+1 lẻ yêu cầu không phân tách hêt mang đến 2

(Rightarrowđpcm)


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần mon Năm

thuocmaxman.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Tìm Sách Em Phải Đến Yên Bái Học Kinh Tế " Trên Vtv24 Là Để Minh Họa?

cho tới giỏ hàng Đóng