Unit 7 Traffic Lớp 7 Getting Started

     

Mai: I"m good. Yesterday morning I stayed at home and played with my brother. In the afternoon I cycled round the lake near my home.

Bạn đang xem: Unit 7 traffic lớp 7 getting started

Oanh: Oh, good, that sounds really healthy. By the way, how bởi vì you come lớn school?

Mai: My dad usually drives me to lớn school. I used to go on foot when I was in primary school. But the new school"s too far to walk now.

Oanh: How far is it from your house to lớn here?

Mai: It"s about two kilometres.

Oanh: How long does it take you?

Mai: About 10 minutes. Sometimes, when there are traffic jams, it takes longer.

Oanh: vị you come by car every day?

Mai: Yes, except when my dad is busy. Then I come by bike.

Oanh: I see. Hey, Mai. How about going cycling round the lake on Saturday?

Mai: Great idea! Can you come khổng lồ my house at 3p.m.?

Oanh: OK, Mai. I can"t wait! See you then.

a. Choose the correct answer.

(Chọn câu vấn đáp chính xác.)

1. What did Mai bởi yesterday afternoon?

A. She stayed at trang chủ with her brother.

B. She rode her bike around the lake.

C. She walked round the lake.

2. Oanh says that it"s healthy to .

A. Cycle

B. Walk

C. Stay home

3. Mai used to go khổng lồ school .

A. By car 

B. On foot

C. By bicycle

4. Mai và Oanh agree khổng lồ go cycling .

A. Tomorrow

B. Every day

C. At the weekend

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Mai: Chào, Oanh. Bạn khỏe không?

Oanh: xin chào Mai. Mình khỏe, cảm ơn. Bạn khỏe không? hôm qua bạn làm cho gì?

Mai: mình khỏe. Sáng trong ngày hôm qua mình ở nhà và đùa với em trai. Giờ chiều mình đấm đá xe xung quanh hồ ngay sát nhà.

Oanh: Ồ, tốt, điều đó trong khi thật sự hữu dụng cho cơ thể. Nhân tiện, chúng ta đến trường bằng gì?

Mai: cha mình thường lái xe đưa mình mang đến trường. Mình từng đi bộ khi mình học tập tiểu học. Nhưng hiện nay trường bắt đầu quá xa yêu cầu không thể đi bộ được.

Oanh: Từ nhà của bạn đến phía trên bao xa? 

Mai: khoảng chừng 2km.

Oanh: bạn đi mất khoảng bao lâu?

Mai: khoảng chừng 10 phút. Thỉnh thoảng, giả dụ bị kẹt xe, thì đã mất thời hạn hơn.

Oanh: các bạn đến trường bằng xe hơi mỗi ngày à?

Mai: Đúng thế, ngoại trừ khi ba mình bận. Lúc ấy mình đi bằng xe đạp.

Xem thêm: Các Cặp Đôi Trong Thủy Thủ Mặt Trăng, Danh Sách Nhân Vật Trong Thủy Thủ Mặt Trăng

Oanh: Mình gọi rồi Mai à. Lắp thêm Bảy này chúng mình sút xe xung quanh hồ nghịch nhé?

Mai: Ý kiến tốt đấy! khoảng tầm 3 giờ chiều cậu mang đến nhà mình nhé?

Oanh: Được thôi, Mai. Mình khôn xiết mong! tạm thời biệt.

Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. A3. B4. C

1. B 

Chiều ngày hôm qua Mai làm cho gì? 

A. Cô ấy trong nhà với em trai.

B. Cô ấy đạp xe đạp điện quanh hồ.

C. Cô ấy đi dạo quanh hồ.

2. A

Oanh nói rằng thật hữu dụng cho sức mạnh khi .

A. đạp xe

B. đi bộ

C. Ngơi nghỉ nhà

3. B

Mai từng mang đến trường bằng_____________. 

A. xe hơi

B. đi bộ

C. Xe đạp

4. C

Mai cùng Oanh gật đầu đi xe đạp .

A. Ngày mai

B. Từng ngày

C. Vào cuối tuần


Bài 1b

b. Answer the following questions

(Trả lời những thắc mắc sau.)

1. What did Mai bởi on Sunday morning?

(Mai làm những gì vào sáng chủ nhật?)

2. How far is it from Mai"s house to school?

(Từ đơn vị Mai cho trường bao xa?)

3. Who does Mai usually go to school with?

(Mai thường mang lại trường cùng với ai?)

4. Why does it sometimes take Mai longer khổng lồ get to lớn school?

(Tại sao thỉnh phảng phất Mai lại mất nhiều thời gian hơn để đi cho trường?)

5. How does she go khổng lồ school when her dad is busy?

(Khi ba cô ấy bận, cô ấy đến trường bởi gì?)

Lời giải chi tiết:

1. She stayed at trang chủ and played with her brother.

(Cô ấy ở trong nhà và chơi với em trai.)

2. It’s about two kilometres.

(Khoảng 2km.)

3. She usually goes khổng lồ school with her dad.

(Cô ấy thường mang đến trường với cha mình.)

4. Because sometimes there are traffic jams.

(Bởi bởi thỉnh thoảng có kẹt xe.)

5. She goes khổng lồ school by bike.

(Cô ấy đi xe đạp đến trường.)


Bài 1c

c. Can you find the following expressions in the conversation? vì chưng you know what they mean?

(Bạn rất có thể tim các phương pháp trình bày tiếp sau đây trong bài xích hội thoại không? các bạn có biết nghĩa của chúng không?)

1. Hey

2. Great idea

3. Can"t wait

Lời giải chi tiết:

1. hey: khổng lồ get some’s attention (gây sự để ý với ai)

2. great idea: when you strongly support or agree with something (khi bạn rất là ủng hộ hoặc đồng ý với điều gì)

3. can’t wait: very excited và keen to vì something (rất hào hứng với thích làm điều gì đó)


Bài 1d

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm bài toán theo cặp. Tiến hành các bài bác phân vai ngắn với những cách trình bày ở trên. Tiếp nối thực hành chúng.)

Example: (Ví dụ)

- How about cycling khổng lồ school with me tomorrow?

(Ngày mai chúng ta đi xe đạp đến ngôi trường với bản thân nhé?)

- Great idea!

(Ý kiến xuất xắc đó!)

Lời giải bỏ ra tiết:

A: Hey, shall we go lớn the zoo this Sunday?

(Này, chủ nhật này họ đi cho sở thú nhé?)

B: Great idea!

(Ý kiến tốt đấy!)

A: Yeah, I can’t wait!

(Đúng thế, bản thân rất ao ước đợi.)


MEANS Of TRANSPORT

(Phương luôn thể vận chuyển)

Task 2. Write the words using the first letter.

Xem thêm: How Colleges Choose Which Students To Admit, Which College Is Right For You

(Viết rất nhiều từ sử dụng chữ cái thứ nhất được cho.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Bike/bicycle: xe đạp


Task 3. Match a verb on the left with a means of transport on the right. There may be more than one correct answer. địa chỉ cửa hàng a preposition when necessary.

(Nối một đụng từ bên trái với một phương tiện giao thông bên phải. Sẽ có được hơn một câu trả lời đúng. Thêm giới từ khi đề xuất thiết.)