Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Quê Hương

     

Viết Về quê hương Bằng giờ đồng hồ Anh ❤️️ 20 Đoạn Văn buôn bản Quê tốt ✅ tìm hiểu thêm Tuyển Tập Văn mẫu Tiếng Anh Đặc Sắc và Giàu Hình Ảnh Được chọn Lọc.


Cách Viết Về quê hương Bằng giờ đồng hồ Anh

Dưới đó là cách viết về quê nhà bằng giờ đồng hồ Anh, với hầu như hướng dẫn rõ ràng viết văn về quê hương bằng giờ đồng hồ Anh này, các em học sinh sẽ được triết lý và dễ dàng triển khai nội dung bài viết của mình.

Trong bài bác văn tả quê nhà bằng tiếng Anh bao gồm:

Dethuocmaxman.vnibe your hometown (Miêu tả quê hương của bạn).Dethuocmaxman.vnibe the place (Miêu tả địa điểm)What is special about it? ( có gì đặc trưng ở đó không?)Where is your hometown located (Quê hương của doanh nghiệp nằm làm việc đâu?)How lớn travel to lớn your hometown? (Đến quê của người tiêu dùng bằng phương tiện gì?)What is it known for? (Quê mùi hương bạn nổi tiếng với loại gì?)What vày people in your town do? ( Mọi bạn ở quê của công ty làm gì?)

Giới thiệu cùng bạn