Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Sở Thích Của Mình

     

Viết Về sở trường Bằng tiếng Anh ngăn nắp ❤️️ 18 chủng loại Hay ✅ chia sẻ Tuyển Tập Những bài viết Ngắn Hay lựa chọn Lọc giúp bạn Đọc Học giỏi Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh

Chi tiết phương pháp viết đoạn văn viết về sở thích bằng giờ đồng hồ Anh dưới đây với những câu hỏi gợi ý và cách trả lời về nhà đề sở thích của bạn dạng thân để giúp đỡ các em học sinh thực hiện giỏi bài chất vấn viết của mình.

1. Giải pháp đặt thắc mắc về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How do you enjoy it?/ What vị you think about it?/ How bởi vì you feel about it?/ How vì chưng you like it?Why vị you like/enjoy it?How long do you think you will continue with your hobby?What do you like doing?What sort of hobbies vị you have?What vị you get up to in your không tính phí time?

2. Cách gợi ý câu trả lời về sở thích:


My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my không tính tiền time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở thích Bằng giờ Anh

Tham khảo đầy đủ hướng dẫn viết về sở trường bằng giờ Anh cụ thể trong đoạn clip dưới đây để rèn luyện cho mình phương pháp viết hay nhất.


thuocmaxman.vn tặng ngay bạn