Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

     

Bài tập biến đổi từ hiện tại tại xong sang thừa khứ đơn là dạng bài bác tập thông dụng khi học tiếng anh. Để vậy chắc các cấu trúc câu gửi thì hiện nay tại ngừng sang thừa khứ đơn, hãy cùng siêng học bài ôn lại kiến thức và hoàn thành hết phần bài tập chỉ dẫn nhé! Yên trọng tâm là chuyên học bài bác đã tổng hợp bài tập chuyển đổi từ hiện tại ngừng sang thừa khứ đối kháng có giải đáp nhé!

Ngữ pháp chuyển thì hiện nay tại kết thúc sang thừa khứ đơn

1. Thì hiện tại tại xong xuôi và 3 kết cấu quá khứ đối kháng tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Viết lại câu thì hiện tại hoàn thành

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách cần sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Kết cấu for với ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have learnt English for 4 years.

3. Kết cấu câu hỏi bao giờ (When) với bao thọ (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have you learnt English?

When did you start learning English?

4. Kết cấu The first time và never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have been to lớn Japan.

= I have never been to nhật bản before.

*

Bài tập đổi khác từ hiện nay tại xong sang quá khứ đối kháng có đáp án

Viết lại câu từ thừa khứ đối chọi sang hiện tại hoàn thành không làm thay đổi nghĩa

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw him 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote khổng lồ me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

Bài tập chuyển đổi thì hiện tại chấm dứt sang thừa khứ đơn

1/ How long have you been here?

->

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu từ quá khứ đối kháng sang hiện tại dứt không làm chuyển đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw him 2 days ago.

-> I haven’t seen him for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

Xem thêm: Những Phẩm Chất Và Năng Lực Sư Phạm Là Gì ? Vai Trò Năng Lực Sư Phạm Là Gì

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went lớn bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone lớn bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

Bài tập đổi khác thì hiện tại xong xuôi sang quá khứ đơn

1/ How long have you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have seen such a beautiful girl.

-> I have never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to lớn school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went khổng lồ school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went to lớn school

4/ I have never visited Halong cất cánh before.

-> This is the first time I have visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Xem thêm: Bài 28 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài Tập 28 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1

Trên đấy là một số bài bác tập chuyển đổi từ hiện tại kết thúc sang vượt khứ đối chọi có đáp án vì Chăm học bài nghiên cứu, tổng hợp với biên soạn. Các bạn đã xong xuôi hết chưa? Hãy tự suy nghĩ ra các trường hợp hay gặp gỡ để nhanh nhớ các cấu trúc đổi khác từ hiện tại ngừng sang thừa khứ 1-1 và trái lại nhé.