Đáp án đề thi violympic toán lớp 3 vòng 12

     
có thể bạn nhiệt tình Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm 2016 - 2017 - Đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học 2016 - 2017 là tài liệu xem thêm giúp những em học viên ônn tập, củng cầm cố kiến thức, luyện thi Violympic qua những vòng thi giải Toán trên mạng lớp 3. Sau đây mời những em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: đáp án đề thi violympic toán lớp 3 vòng 12


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 12 năm học 2016 - 2017 là đề thi giải Toán trên mạng lớp 3 được sưu tầm, biên soạn bao gồm đáp án hẳn nhiên giúp các em học sinh ôn tập và củng vậy kiến thức, nhằm đạt tác dụng cao trong những vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 - 2017. Sau đây mời các em cùng tìm hiểu thêm chi tiết.

Bài 1: sắp đến xếp những giá trị theo đồ vật tự tăng dần

*

Các giá chỉ trị tăng mạnh là:

1 Bài 2: Vượt vật cản vật

Câu 1: Tính 280 : 8 =...

A) 40B) 45C) 36D) 35

Câu 2: Tính 125 x 3 =...

A) 385B) 375C) 365D) 475

Câu 3: Tính 74 + 148 =...

A) 222B) 232C) 212D) 202

Câu 4: Tính 206 - 98 =....

A) 106B) 108C) 104D) 116

Câu 5: tìm X biết X x 7 = 315. Vậy X =...

Câu 6: kiếm tìm x biết 800 - x = 496. Vậy x =...

Xem thêm: Đáp Án Bài Tập Tiếng Anh 9 Lưu Hoằng Trí Thí Điểm 9 Lưu Hoằng Trí

A) 394B) 304C) 314D) 404

Câu 7: Tính 78 : 2 + 4 =...

A) 33B) 48C) 43D) 13

Câu 8: Tam giác ABC gồm độ dài 3 cạnh cân nhau và tổng độ lâu năm 3 cạnh là 102cm. Độ lâu năm mỗi cạnh là:...

A) 44B) 37C) 34D) 24

Câu 9: Thương hai số là 24. Ví như số bị phân tách gấp lên 3 lần cùng số chia giảm đi gấp đôi thì thương mới là:

A) 144B) 4C) 16D) 36

Câu 10: cha bạn An, Bình, bỏ ra có tất cả 108 quyển vở. Giả dụ An mang lại Bình 5 quyển, Bình cho đưa ra 12 quyển thì số vở của tía bạn bởi nhau. Hỏi ban đầu Bình có bao nhiều quyển vở?

A) 36B) 29C) 48D) 43

Bài 3: Mười hai con giáp

Câu 1: yêu quý của 248 và 8 là:...

Câu 2: Tính: 496 - 152 =...

Câu 3: cho .... : 5 + 48 = 133. Số trường đoản cú nhiên thích hợp điền vào nơi chấm là:...

Câu 4: Tính 126 : 3 =...

Xem thêm: Bài 20 Trang 109 Sgk Toán 6 Tập 1 09 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Bài 20 Trang 109

Câu 5: Tính 105 x 7 - 52 =...

Câu 6: Một cửa hàng trong một ngày bán tốt 729 kilogam gạo tẻ, số gạo nếp bán được trong ngày hôm đó bằng 1/9 số gạo tẻ. Hỏi ngày hôm đó, cửa hàng bán được từng nào kilogam gạo nếp?