Violympic toán tiếng anh lớp 3

     

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 3

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng ba năm năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua mạng giành riêng cho học sinh lớp 3 bao gồm đáp án đi cùng. Mời quý thầy cô và các em học sinh tải về đề thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 3 để tìm hiểu thêm và ôn luyện. Chúc các em đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi Violympic sắp tới.

Bạn đang xem: Violympic toán tiếng anh lớp 3

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 8 năm năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 3 năm học năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 3 vòng 3 năm năm nhâm thìn - 2017

Bài 1: thu xếp theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần


Bài 2: Điền tác dụng thích hòa hợp vào vị trí trống

Câu 1: 5 x 8 + 95 ... 700 - 548

Câu 2: Calculate: 123 + 222 = ...

Câu 3: The number just after 659 is ...

Xem thêm: Top Hình Ảnh Thank You Đẹp Nhất, Hình Ảnh Thank You For Listening Đẹp

Câu 4: The number 795, the digit ... Is in the ones place.

Xem thêm: Cách Copy Giữ Nguyên Công Thức Trong Excel, Hướng Dẫn Siêu Nhanh

Câu 5: A polyline ABCD"s length is 543cm. The total length of AB & BC is 227cm. The length of CD is ...cm

Câu 6: Find X such that 5 x 9 + 13

Câu 8: How many squares are there in this figure?

Bài 3: Cóc vàng tài ba

Câu 1: In 892, which digit is in the tens place?

a) 1 b) 2 c) 8 d) 9

Câu 2: Compute 783 - 107 + 15 = ...

a) 692 b) 691 c) 681 d) 682

Câu 3: Which of the following numbers is the smallest?

a) 435 b) 457 c) 547 d) 534

Câu 4: Which of the following numbers has digit 9 in the hundred place?

a) 946 b) 219 c) 395 d) 359

Câu 5: How many distinct 3 - digit numbers that can be formed by using 3 digit 3, 4, 5 are there?

a) 6 b) 4 c) 8 d) 3

Câu 6: How many triangles are there in this figure?a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Câu 7: How many numbers from 10 to lớn 99 have sum of their digits equal lớn 9?

a) 10 b) 20 c) 18 d) 9

Câu 8: 223 + ... = 338. The correct number lớn fill in the blank is?

a) 163 b) 166 c) 165 d) 164

Câu 9: Choose the greatest number

a) 148 b) 481 c) 814 d) 841

Câu 10: Write consecutive numbers from 1 khổng lồ 15 to form one number, then this number has ... Digits

a) 27 b) 30 c) 15 d) 21

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 3

Bài 1: bố trí theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần